Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretu keliolikoje parapijų įvyks pokyčiai. Yra paskirti nauji kunigai. Pasikeitimų bus, tiesa, nedaug, ir Kėdainių dekanate.

Paskelbta, kad kunigas Edvinas RIMAVIČIUS atleistas iš Josvainių Visų Šventųjų ir Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono ir Kėdainių vicedekano pareigų ir paskirtas Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bei Žemaitkiemio Šv. Kazimiero parapijų klebonu ir Ukmergės Švč. Trejybės parapijos vikaru su teise laiminti santuokas.

Į Josvainių ir Pernaravos parapijas paskirtas kunigas Oskaras Petras VOLSKIS, ligi šiol ėjęs Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo, Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų administratoriaus bei Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigas.

Ar kunigų rotacija šįsyk įvyks?

Priminsime, kad Josvainių Visų Šventųjų ir Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono bei Kėdainių vicedekano pareigas ėjęs kun. Edvinas Rimavičius jau pernai buvo paskirtas aptarnauti dvi kitas parapijas – Balninkų ir Žemaitkiemio, o į jo vietą turėjo ateiti buvęs Kėdainių dekanas Norbertas Martinkus. Tačiau šis dvasininkas jam paskirtų parapijų neperėmė, tad Josvainiuose ir Pernaravoje liko tarnauti kun. E. Rimavičius. Ar šįsyk įvyks kunigų pasikeitimas, parodys laikas.

Parengta pagal Kauno arkivyskupijos kurijos inf.

Tomo Jundulo nuotr.