Praėjusių metų lapkričio 24 d. Kėdainių rajono savivaldybės taryba atsižvelgė į Josvainių seniūnijos prašymą ir pritarė, kad miestelio P. Cvirkos gatvė būtų pervardinta į Šaltinio. Prašymą – keisti P. Cvirkos gatvės, esančios Josvainiuose, pavadinimą į Šaltinio – savivaldybės tarybai pateikė ir Istorinės atminties Kėdainių rajone įamžinimo darbo grupė.

Tačiau atvažiavęs į Josvainius dar ir šiandien, pirmam naujų metų mėnesiui besibaigiant, Šaltinio gatvės nerasite.

Rodyklė miestelio gatvėje, vedusi į P. Cvirkos gatvę, jau nuimta. Bet tarybinio rašytojo pavardė dar ir šiandien puikuojasi ant namo Ariogalos ir, turinčios būti, Šaltinio gatvių sankirtoje.

Pasiteiravus Josvainių seniūnijos seniūno Algimanto Sirvido, kas sutrukdė įvykdyti rajono savivaldybės tarybos pavedimą iki 2023 m. gruodžio 31 dienos pakabinti naujas gatvės pavadinimo lenteles, viena iš įvardintų priežasčių buvo šventinis laikotarpis, metams besibaigiant.

Tačiau iš tiesų seniūną labiau slegia buvusios miestelio P. Cvirkos gatvės gyventojų spaudimas – dauguma jų, ir savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pakeisti gatvės pavadinimą, reiškia nepritarimą net pagrasindami seniūnui teismais. Pasak seniūno, tik maždaug trečdalis gatvės gyventojų be priekaištų sutiko dėl gatvės pavadinimo pakeitimo.

Toks naujasis gatvės pavadinimas – Šaltinio – pasak seniūno A. Sirvido, buvęs kažkada pačių gyventojų pasiūlytas.

Šaltiniuotoje Josvainių gatvelėje – buvusioje P. Cvirkos, dabar Šaltinio – gyvena 17 asmenų.

Nuorodos iš Ariogalos gatvės į Šaltinio gatvę lentelė jau pagaminta ir netrukus bus pakabinta, sakė Josvainių seniūnijos seniūnas. A. Sirvidas patikino, kad bus pakeistos ir lentelės su gatvės pavadinimu ant Šaltinio gatvės namų, o gyventojams tai nekainuos.

Neturės Šaltinio gatvės gyventojai ir rūpesčių dėl duomenų Registrų centre keitimo.

Kaip informuoja VĮ „Registrų centras”, savivaldybei pakeitus gatvių pavadinimus Adresų registre, automatiškai pasikeičia ir kiti susiję duomenys kituose registruose, pavyzdžiui, NT adresai Nekilnojamojo turto registre, įmonių buveinių adresai Juridinių asmenų registre ar asmenų deklaruotos gyvenamosios vietovės adresai Gyventojų registre.

„Taigi, gyventojams nereikia kreiptis dėl minėtų duomenų pakeitimo, nes jie pakeičiami automatiškai ir nemokamai. Tokiais atvejais gyventojai neturi nieko daryti, duomenys pasikeičia automatiškai, tad žmonėms neturi kilti papildomų problemų ar išlaidų”, – rašoma „Registrų centro” atstovo komentare.