Žmonės be žmonių niekada neišsiverčia. Taip ir aš negaliu apsieiti be Jūsų pagalbos, nes pastaruoju metu rašau monografiją apie Kėdainių muzikos mokyklą, kuri gyvuoja penkiasdešimt šeštus metus ir jau seniai laikas turėti jos monografiją.

J. Jucevičius prašo mūsų visų pagalbos.

J. Jucevičius prašo mūsų visų pagalbos.

Per tą netrumpą laikotarpį labai daug pasiekta. Iš buvusių absolventų daugelis tapo žymiais muzikantais, o kurie toliau ir nesimokė, moka naudotis kuriuo nors muzikos instrumentu. Tai puiki dovana ne tik pačiam sau, bet ir kitiems.

Labai norisi, kad būtų nepamiršti buvę ir esami mokyklos vadovai, mokytojai ir moksleiviai, kurių per tą laiką ne vienas jau Anapilyje, kiti tapę žymiais žmonėmis.

Vien baigusių mokyklą iki 2015 metų yra 1379, iš jų įstojusių į aukštąsias muzikos mokyklas yra 244, konkursų ir festivalių prizininkų – per 250.

Tai gražūs skaičiai, bet jie nieko nepasako apie už jų stovinčius žmones.

Muzikos mokykla turi daugybę ne nuotraukų, o filmukų, iš kurių negalima padaryti nuotraukų, o monografijai išleisi reikia būtent jų. Ir dėl to labai trūksta monografijai tokių nuotraukų.

Labai norisi tą darbą padaryti kruopščiai ir labai atsakingai. Bet tam daugiausiai trūksta vaizdinės medžiagos. Todėl labai prašau visų geros valios žmonių – jei turite kokių nors nuotraukų, susijusių su muzikos mokykla, jos vadovais, mokytojais ir mokiniais, atsiųskite ar atneškite į muzikos mokyklą, esančią adresu Didžioji gatvė 43, Kėdainiai. Tel.: (8-347) 60 409. Jos Jums bus grąžintos. Užtikrinu, kad jos niekur nedings.

Tuo pačiu prašau fotografijos kitoje pusėje parašyti, kas joje vaizduojama, metus (jei žinote). Taip pat užrašykite savo vardą, pavardę, namų adresą, telefoną.

Labai pagyvintumėte monografiją, jeigu atsiųstumėte savo prisiminimus apie savo vaikų mokymąsi joje, o buvę mokiniai – apie savo patirtus įspūdžius per mokymosi laikotarpį.

Visiems, atsiuntusiems nuotraukas ar prisiminimus, monografijoje bus įrašyta padėka.

Mano telefonas: (8-347) 52 779.