Spalio 18-ą bus minima Europos kovos su prekyba žmonėmis diena. Apie kovą su prekyba žmonėmis bei išnaudojimu kalbėtis nepaprastai jautru, tačiau būtina.

Spalio 6 d. vykusio virtualaus renginio metu apie šį nusikalstamą socialinį reiškinį bei pastangas jį įveikti buvo informuoti darbo ieškantys asmenys Kėdainiuose. Renginį organizavo Užimtumo tarnybos Šiaulių KAD Kėdainių skyrius ir jaunimo darbo centras kartu su VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru (KOPŽI). Renginio metu darbo ieškantys asmenys buvo supažindinti su galimais pavojais ir įvairiomis prekybos žmonėmis formomis: išnaudojimu darbui, prostitucijai, vagystėms, narkotikų platinimui, organų prekybai.

KOPŽI Tauragės skyriaus socialinio darbo vadovė Žaneta Rudienė paaiškino, kad dažniausiai į pinkles patenka socialinės rizikos grupėms priskiriami, atokiai regionuose gyvenantys asmenys, kurie patiki staiga atsiradusiais „draugais“ ir, nepatikrinę informacijos, tampa prekybos žmonėmis aukomis. Išskirtos ir priežastys, kodėl nukentėję asmenys priėmė prekeivių žmonėmis pasiūlymus: tai pažeidžiamumas, apgaulė, rečiau – grasinimai ir fizinis smurtas.

Tokiu atveju labai svarbu žinoti, kokios organizacijos gali padėti išspręsti kilusias problemas. Viena jų – KOPŽI centras. Kreiptis pagalbos gali ne tik nukentėję asmenys, tačiau ir bet kuris pilietiškas visuomenės narys. Svarbiausia – nelikti abejingiems kitų nelaimei.

„Siekiant apsisaugoti nuo galimų grėsmių, reikėtų kuo daugiau sužinoti apie darbdavį, pasidomėti įmonės legalumu, reikalauti darbo sutarties, neatiduoti savo asmens dokumentų, palikti kuo daugiau informacijos artimiesiems bei išmokti atmintinai artimo žmogaus telefono numerį“, – patarimus pristatė Žaneta Rudienė.

Tokio pobūdžio užsiėmimas kartu su KOPŽI centru Kėdainių skyriuje buvo organizuojamas pirmą kartą. Tikimasi šią šviečiamąją prevencinę veiklą tęsti ir ateityje.

Primename, kad Kovos su prekyba žmonėmis bei išnaudojimu centras – tai organizacija, kuri teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems Lietuvoje ir už jos ribų nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų: prostitucijos, prievartinio darbo, išnaudojimo nusikalstamoms veikoms, fiktyvių santuokų, elgetavimo.

Spalio18 dieną nuo 11:00 iki 14:00 val. Kėdainiuose Rinkos aikštėje vyks Europos Komisijos kovos prieš prekybą žmonėmis dienos minėjimas-performansas „Prekybos žmonėmis muziejus”.

Bus įrengtas mobilus info taškas, kuriame daugiau sužinosite apie galimus prekybos žmonėmis atvejus, verbavimo būdus, galimus pavojus ir grėsmes.

Sužinosite apie galimus apsisaugojimo būdus ir priemones vykstant į užsienį dirbti.

Bus įrengta palapinė, kurioje bus demonstruojami daiktai susiję su prekybą žmonėmis, tikrų istorijų aprašymai ir kita informacija.

Kviečiame atvykti į renginį moksleivius, jaunimą, socialinės rizikos šeimas, socialinius ir savivaldybės darbuotojus.

Organizatoriai: Kauno apskr. VPK VTV Bendruomenės pareigūnų veiklos skyrius kartu su Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnais bei Kėdainių rajono savivaldybės atstovais.

Panašios naujienos