Jungtinės pajėgos iš KJC ,,Tiltai”, Šv. Juozapo parapijos ir VšĮ ,,Laiptai į viltį“ atnaujino ,,Lobio paieškas“. Penkios vaikų komandos dalyvavo stovykloje ,,Lobio paieškos: ieškok, atrask, dalinkis”, kur netrūko kūrybiškų užduočių, įdomių susitikimų, kelionių ir šilto bendravimo.

Pirmąją stovyklos dieną, po bendros maldos ir susipažinimo žaidimų, darbas vyko būreliuose. Stovyklautojai atliko komandines kūrybines užduotis, kurias sugalvojo dailės mokytoja Gintarė Boreišienė. Po pietų vaikai kūrė savo ,,Vasaros knygą“. Atsiskleidė įvairūs talentai, svajonės, lūkesčiai. O įdomiausia buvo pristatyti ne savo, o draugo knygą. Visi širdingai sveikino Godą, kuri stovyklauti pradėjo savo gimimo dieną.

Antroji diena buvo skirta sportui. Skongalio parko paunksmėje vyko įvairiausios rungtys – estafetės, virvės traukimas bei judrieji žaidimai. Smagiausia, kad visur nugalėjo draugystė, kad vyresnėliai draugiškai matavo užduočių sunkumą pagal kiekvieno amžių ir jėgas. Todėl vienbalsiai pritarėme vienam iš kelių stovyklos šūkių, kad ,,Nojaus laivas tikrai nėra kreivas”, ir išalkę ėjome pietauti. Po pietų laukė atrakcija – apsilankymas pas ugniagesius. Jaunimas pasimatavo ne tik profesiją, bet ir ugniagesių aprangą, šalmus ir batus. Kai kam dar teks paūgėti, o kai kas galėtų jau ir padirbėti kartu su ugniagesiais. Linksmiausioji susitikimo dalis – „vandens pratybos“. Kupini gerų emocijų iš gaisrinės pasukome į bažnyčią, kur mūsų laukė parapijos klebonas, kun. Žydrūnas Paulauskas. Vaikai priėmė Atgailos Sakramentą ir sulaukė kunigo palaiminimo.

Trečioji diena irgi buvo ypatinga. Laukė piligriminė kelionė. Kurgi daugiau to lobio ieškosi, jei ne eucharistinio stebuklo vietoje? Todėl ankstyvą rytmetį, lydimi parapijos vikaro kunigo Valdo Šidlausko, išvykome į kaimyninėje Lenkijoje esančią Sokulką, kur Šv. Antano bažnyčioje 2008 metais įvyko nepaprastas dalykas – netyčia nukritus Ostijai, kunigas ją pagarbiai įdėjo į ampulę ir po savaitės pastebėjo, kad duonoje atsirado kraujo lašas. Vaikai ir jaunuoliai gyvai domėjosi stebuklu. Apsilankymas šventovėje padėjo geriau suprasti Eucharistijos slėpinį. Esame dėkingi kunigai Valdui, kad galėjome švęsti Mišias ir priimti komuniją.

Labai buvo smagu plaukti Augustavo ežerais į Studieničną. Pamatėme, kaip veikia šliuzų sistema, leidžianti perplaukti iš vieno ežero į kitą. Džiūgavome sutikę nemažai lietuvių. Vietos koplyčioje sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį, nusiprausėme stebuklingu šaltinio vandeniu ir pro lietuviškus Seinus, pavargę, bet pilni įspūdžių, grįžome namo. Tiesa, grįždami, buvome sustoję prie Balbieriškio atodangos, kad vaikai pasigėrėtų tėviškės vaizdais ir suprastų, kad visur gerai, bet namie – geriausia.

Stovykla baigėsi Apytalaukio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje atlaidais. Stovyklautojai padėjo pasiruošti šiai iškilmei. Jaunuoliai išplovė visus bažnyčios kampelius, gėlėmis išpuošė altorius, sutvarkė kunigų kapus, aktyviai dalyvavo ir atlaidų procesijoje. Vaikinai nešė vėliavas, merginos barstė žiedlapius. Mišių metu vaikai ir patarnavo, ir giedojo.

Šventėje dalyvavo ir vaikų tėveliai, kurie pamatė visos savaitės triūsą – savo vaikų kurtas knygas, kolektyvinius piešinius ir meditacinio piešimo individualius darbus. Tėvai mišiose skaitė skaitinius, dalyvavo atlaidų procesijoje.

Ir stovyklautojai, ir jų tėveliai dėkoja visiems, kurie skyrė savo laiko vaikams: teatro mokytojai Aušrai Aksomaitytei Ščiukienei, dailės mokytojoms Gintarei Boreišienei ir Marijai Burneikienei, ugniagesių vadovui Andriui Miliauskui ir šauniems ugniagesiams, klebonui Žydrūnui Paulauskui, kunigui Valdui Šidlauskui, Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistėms Loretai Butkevičienei ir Rūtai Sabulienei, kurių dėka vaikai susipažino su biudžeto sandara, taip pat tiems, kurie vežė į piligriminę kelionę ir skaniai maitino.

Už finansinę paramą dėkojame savivaldybės administracijai ir Šv. Juozapo parapijos klebonui, už pagalbą stovyklos veiklose – Švietimo, kultūros ir sporto vyr. specialistei Sonatai Danielienei, Všį „Laiptai į viltį“ socialinei darbuotojai Danai Morozovienei ir savanorei Oksanai Morozovaitei.

„Buvo gera girdėti vaikų liudijimus ir teigiamas emocijas. Visi vieningai pripažino stovykloje atradę artimo meilės ir Dievo artumo lobį.

Lobis surastas! Raktas nuo lobio skrynios gautas: „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“ (Mt 6,21)“, – apibendrindamos su jaunimu turiningai praleistą laiką teigė stovyklos vadovės Asta Tikniuvienė ir Zita Kairaitytė.

Parengta pagal stovyklos vadovių inf.

Organizatorių nuotr.