Andrius Navickas

Jau ne vienerius metus daug kalbama apie tai, kad industrializacija ir ypač vartotojiška visuomenė daro didelę įtaką gamtai ir yra svarbiausia sparčiai vyks­tančios klimato kaitos priežastis. Nepaisant to, kad įvairius klimato kaitos padarinius jaučiame praktiškai visi, vis dar trūksta solidarumo, švelninant problemą.

Kita vertus, pažvelgus į žmonijos istoriją, galima atrasti ne vieną pražūtingą bandymą keisti „gamtos taisykles“, formuoti „patogesnę ekosistemą“.

Vienas tragiškiausių tokių bandymų įvyko mažiau nei prieš šimtą metų Kinijoje ir, deja, idėjos autorius buvo žymus biologas, kurio pasiūlytas veiksmų planas puikiai tiko komunistiniam diktatoriui Mao ir jo planams radikaliai modernizuoti Kiniją.

Viskas prasidėjo nuo plano suvalstybinti visą Kinijos žemės ūkį ir, pasitelkus mokslinius pasiekimus, pasiekti radikaliai geresnių rezultatų. Švietimo ministerijoje dirbęs biologas Zhou Jianas kreipėsi į Kinijos komunistų partijos lyderį Mao, siūlydamas „mokslinį“ sprendimą. Jis tvirtino, kad svarbiausias stabdis pasiekti gerokai didesnį derlių yra įvairūs kenkėjai: įvairūs graužikai, ligas platinantys vabzdžiai ir… žvirbliai.

Tuo metu didžiulėje Kinijoje gyveno beveik milijardas žvirblių. Zhou Jiano teigimu, visi jie godžiai lesa valstiečių užaugintus grūdus ir taip pastarieji netenka nemažos derliaus dalies. Mokslininkas pareiškė, jog kinai neįveiks bado, kol grūdus tiesiai laukuose les žvalūs žvirbliai.

Netrukus ir Mao paskelbė, kad žvirbliai yra buržuazijos simbolis, nes jie gyvena iš svetimo triūso vaisių. Tada teliko tik smulkmena – Kinijos komunistų partijos suvažiavime buvo patvirtintas uždavinys sunaikinti visus Kinijos žvirblius.

Milijonai žmonių dalyvavo šiame naikinimo žygyje. Vieni žvirblius šaudė, kiti ardė jų lizdus ir naikino kiaušinius. Bandyta šiuos sparnuočius nuodyti. Tačiau visos šios priemonės nebuvo labai veiksmingos, todėl labiausiai išpopuliarėjo garsinės atakos. Buvo pastebėta, jog žvirbliai negali ilgai išsilaikyti ore ir jiems reikia nutūpti pailsėti, todėl imta juos gąsdinti garsiu triukšmu, kad jie bijotų nutūpti, išsektų ore ir žūtų.

Teigiama, kad per metus Kinijoje buvo nužudyti praktiškai visi žvirbliai ir viltingai laukta didesnio derliaus. Tiesa, buvo nemažai nerimo signalų. Ne visi biologai pritarė Zhou Jianui. Tuo labiau, kad žvirblių skrodimas parodė, kad jų pagrindinis racionas – visai ne grūdai, o įvairūs vabzdžiai.

Žvirblių sunaikinimo padarinių teko laukti neilgai ir jie buvo radikaliai priešingi, nei tikėtasi. Pasėlius užplūdo kelis kartus didesnė įvairių vabzdžių armija ir praktiškai visiškai juos sunaikino. Mao karštligiškai paskelbė, jog žvirblių daugiau naikinti negalima, net bandė juos importuoti iš Sovietų Sąjungos, tačiau už padarytą kvailystę teko brangiai sumokėti.

Dvejus metus Kinija kentė nuo badmečio, kurio metu mirė keliasdešimt milijonų žmonių.

Panašios naujienos