Vartotojui per nustatytą terminą neatsiskaičius su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už suteiktas paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną bus skaičiuojami delspinigiai, kurių suma priklausys nuo skolos dydžio ir praleisto sumokėjimo termino, apie šią nuo Naujųjų metų įsigaliojusią naujovę praneša UAB „Kėdainių vandenys“.

„Kėdainių vandenys“ geriamąjį vandenį tiekia Kėdainių mieste ir daugiau kaip 50 Kėdainių rajono gyvenviečių. Iš viso bendrovė turi apie 20 tūkst. vartotojų. Įmonės atstovai sako pastebėję, kad pastaruoju metu daugėja vartotojų, kurie laiku neatsiskaito už jiems suteiktas paslaugas. Kokių priemonių imamasi prieš skolininkus, kalbėjomės su bendrovės „Kėdainių vandenys“ Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus vadove Dovile Jasiūne.

Ar anksčiau buvo skaičiuojami delspinigiai? O gal tai nauja praktika?

– Įmonėms delspinigiai buvo skaičiuojami visada, o gyventojams jie pradedami skaičiuoti nuo 2023 m. sausio 1 d. pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniam asmeniui“. Vartotojui pateikiamoje sąskaitoje yra nurodyta, iki kada reikia atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Jei tai neatliekama laiku, nustatyto dydžio delspinigiai (šiuo metu jie sudaro 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną) pradedami skaičiuoti kitą dieną po to, kai baigiasi sąskaitos už paslaugą mokėjimo terminas ir bus taikomi iki tol, kol sąskaita bus apmokėta.

„Kėdainių vandenims“ vartotojai yra įsiskolinę beveik 445 tūkst. Eur. (L Pranckevičiūtės nuotraukos)

Delspinigių skaičiavimas bus viena iš prevencinių priemonių, skatinančių laiku mokėti sąskaitas už geriamąjį vandenį ir/ar nuotekų tvarkymą. Jei sąskaitos už paslaugas yra mokamos laiku ir nėra įsiskolinimo, delspinigiai nebus skaičiuojami.

Kiek vartotojai yra įsiskolinę ,,Kėdainių vandenims” už suteiktas paslaugas?

– 2022 m. pabaigoje skola vartotojų, su kuriais jau nutrauktos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartys (skolos, kurioms vykdomas išieškojimas ar bandoma kitais būdais susigrąžinti), sudarė 101 693 Eur, iš viso vartotojų skolos sudarė 444 912 Eur.

Kokių veiksmų imatės prieš skolininkus? Po kiek laiko pradedate skolos išieškojimo procedūras?

– Išieškodama skolas bendrovė derina ikiteisminio, teisminio ir poteisminio skolų išieškojimo administravimo būdus. Inicijuojant ikiteisminį skolos išieškojimo procesą siekiama, kad skolininkas prievolę įvykdytų gera valia. Proceso metu renkama informacija apie skolininką, bandoma tiesiogiai bendrauti su juo. Bendrovės kontrolieriai apeiviai tikrina vartotojus ir abonentus, jiems asmeniškai teikiami įspėjimai, priminimai dėl skolos sumokėjimo. Paštu siunčiamos pretenzijos dėl skolos sumokėjimo.

Vartotojams, neturintiems galimybės per nustatytą terminą sumokėti visos sumos, siūloma sudaryti skolos mokėjimo dalimis grafiką.

UAB „Kėdainių vandenys“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su UAB „GelvoraSergel“, kuri atlieka ikiteisminį skolų išieškojimą. Mūsų bendrovė perduoda skolininkus skolai išieškoti suteikdama visą reikiamą informaciją apie skolininkų prievolės neįvykdymą ir skolos fakto susidarymą. Skolos išieškojimą pradedame, kuomet vartotojas keletą mėnesių nesumoka už suteiktas paslaugas.

Vartotojui nesumokėjus skolos ikiteisminio proceso metu, bendrovė paruošia ir pateikia teismui pareiškimą arba ieškinį dėl skolos priteisimo, administruojami iš teismo gaunami dokumentai, fiksuojami ir sekami teismo įsakymų ir (ar) sprendimų įsigaliojimo terminai, atsiimami teismo išduoti vykdomieji dokumentai.

Ar šiemet yra planų didinti „Kėdainių vandenų“ teikiamų paslaugų įkainius?

– Paslaugų įkainių didinimas ar mažinimas priklausys nuo energetikos išteklių kainų.

Titulinė nuotrauka: Už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą laiku nesumokėjusiems gyventojams bus skaičiuojami delspinigiai.