Inovacijų agentūra paskelbė naują finansavimo kvietimą „Verslo pradžia“, skirtą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione veiklą vystančių pradedančių verslų augimui paspartinti. Verslo pradžiai reikiamas paslaugas teiks verslo skatinimo organizacijos, kurios ir įgyvendins projektus, skelbiama Inovacijų agentūros pranešime žiniasklaidai.

Pagal naująją priemonę, projektų įgyvendinimo planus įgyvendins verslo inkubatoriai, verslo centrai, skaitmeninių inovacijų centrai ir bendradarbystės centrai „Spiečius“ (Kėdainiuose įsikūręs Didžiosios Rinkos a. 4). Į juos galės kreiptis ne vėliau nei prieš 3 metus veiklą pradėję verslininkai ir gauti reikalingas konsultacijas, mokymus bei kitas paslaugas sėkmingai verslo pradžiai ar augimui.

„Pasinaudojusiems pagalba verslams bus lengviau pasiekiamos verslo centrų teikiamos paslaugos, jie galės naudotis suteikiama patogia darbo vieta, konsultuotis su profesionaliais mentoriais, padėsiančiais išgryninti produkto ar paslaugos idėją nuo pradinio etapo iki sukūrimo ir pardavimo. Šios paslaugos padės skatinti pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą Vakarų ir Vidurio Lietuvos regione, didinti jų konkurencingumą rinkoje ir mažinti atotrūkį nuo sostinės regiono“, – sako Gintarė Kuncaitytė, Inovacijų agentūros Investicijų valdymo departamento investicijų vertinimo vadovė.

Didžiausia galima pareiškėjams gauti lėšų suma yra – 800 tūkst. eurų, o mažiausia – 170 tūkst. eurų. Finansuojama iki 85 proc. projektinių veiklų išlaidų. Likusius 15 proc. projekto išlaidų nuosavomis lėšomis turės padengti pareiškėjai arba paslaugas gaunantys MVĮ.Projektų įgyvendinimo planus Inovacijų agentūrai galima teikti iki šių metų liepos 31 d. 17 valandos el. paštu.

Vykdantys verslo konsultavimo, preakseleravimo, inkubavimo veiklas ar įgyvendinantys mentorystės programas, verslo skatinimo centrai projektinėmis lėšomis galės finansuoti projekto veiklų įgyvendinimui reikalingas patalpų ir įrangos nuomos išlaidas, projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio, komandiruočių išlaidas. Taip pat, siekiant didesnės projektų sklaidos, bus galimybė finansuoti reikalingų rinkodaros ir kitų paslaugų įsigijimo išlaidas. Projektus įgyvendinti bei visas veiklas užbaigti pareiškėjai privalės ne ilgiau nei per 36 mėn., o veiklas pradėti vykdyti per 3 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo datos.

Projekte dalyvaujančių įstaigų bei projekto partnerių – Lietuvos savivaldybių –paslaugomis naudotis ir nefinansinę paramą galės gali Vidurio ir Vakarų Lietuvoje veikiančios MVĮ bei pagal individualią veiklą ar verslo liudijimus dirbantys asmenys, prašymo teikimo metu vykdantys veiklą ne ilgiau, nei trejus metus. Taip pat naudą gaunančios bendrovės turi būti įregistruotos Juridinių asmenų registre, teikti finansines ataskaitas VMI ir SoDrai, turėti pajamų ir darbuotojų. Ši pagalbos priemonė nėra taikoma startuoliams.

Vertinant pareiškėjus bus atsižvelgiama į jų patirtį. Pareiškėjai turi būti įgyvendinę bent vieną preakceleravimo programą, inkubavimo programą arba mentorystės veiklą. Taip pat reikalaujama, kad įgyvendintoje vienoje ar keliose veiklose būtų sudalyvavę ne mažiau nei 100 unikalių smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, iš kurių veiklą praėjus vieneriems metams po tokių veiklų įgyvendinimo tęsė ne mažiau kaip 70 procentų.

Kitas vertinimo kriterijus taikomas patalpoms – pareiškėjas arba partneris projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi turėti nuolat veikiantį kokybiškoms paslaugoms teikti tinkamą biurą Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, kuriame būtų įrengtos ne mažiau kaip keturios darbo vietos galutiniams naudos gavėjams.

Verslo centrai, verslo inkubatoriai, skaitmeninių inovacijų centrai, bendradarbystės centrai „Spiečius“ norintys gauti finansavimą pagal šią priemonę, kviečiami registruotis į balandžio 25 d. 10 val. vyksiantį nuotolinį renginį, kuriame Inovacijų agentūros ekspertai plačiau supažindins su šiuo kvietimu, tinkamomis finansuoti išlaidomis, reikalavimais pareiškėjams, atsakys į rūpimus klausimus.

Visi kvietimo dokumentai (sąlygos ir formos pildymui) pasiekiami Inovacijų agentūros tinklalapyje.

ELTA