Anapilin išėjo nusipelnęs Lietuvos agronomas Jonas Kondrotas.

Jonas Kondrotas (gimė 1943 m. rugpjūčio 15 d. Biržų rajone, Užugulbinės kaime) – Lietuvos agronomas, Kėdainių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. Su Darbo partija buvo išrinktas į LR Seimą.

Jonas Kondrotas 1959–1964 mokėsi Lančiūnavos žemės ūkio technikume, įgijo jaunesniojo agronomo specialybę. 1971 m. jis baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, tapdamas moksliniu agronomu.

Jonas Kondrotas nuo 1964 metų iki 1978-ųjų dirbo Labūnavos kolūkyje vyriausiuoju agronomu. Vėliau dirbo Kėdainių rajono Žemės ūkio valdyboje, įvairiose įmonėse. Nuo 1994 metų iki 2004 metų buvo akcinės bendrovės „Kėdainių grūdai“ generalinis direktorius.

Pažinojusieji Joną Kondrotą mena kaip aktyvų ir veiklų kraštietį. Dirbdamas LR Seime jis domėjosi užsienio politika, buvo aktyvus Kaimo reikalų komitetas, daug dėmesio skyrė žemdirbių aktualijoms, bendruomeninei veiklai.

Kalbėdamas apie kaimo bendruomenes Jonas Kondrotas yra sakęs: „Pilietiškumo ugdymas — svarbiausias bendruomeninės organizacijos uždavinys, nes pilietinės visuomenės ugdymas — bendruomenės tvirtumo ir vienybės garantas.

Savanorystės puoselėjimas ir savanorio autoriteto stiprinimas yra dar vienas svarbus bendruomeninių organizacijų uždavinys, kuriam skiriama nepakankamai dėmesio. Jau šeimoje, nuo vaikų darželio ir mokyklos suolo, turi būti puoselėjamos savanoriškumo, bendruomeniškumo, geros kaimynystės tradicijos. Jei nedalyvauji nors vienos visuomeninės organizacijos veikloje, esi neatsakingas ne tik prieš bendruomenės, bet ir prieš savo šeimos ateitį. Pilietiškumo skatinimas, palaikymas, pilietiškumo akcijos, valstybinių švenčių minėjimas, aktyvių bendruomenės piliečių motyvavimas turi rasti vietą kiekvienos bendruomeninės organizacijos veikloje.“

Kur ir kaip bus galima atsisveikinti su J. Kondrotu, bus informuota vėliau.

Kėdainių r. savivaldybės inf.

Panašios naujienos