Kėdainių sporto bendruomenė neteko nuostabaus žmogaus, gerbiamo dziudo ir sambo imtynių trenerio, sporto meistro Arimanto Pocevičiaus.

Arimantas Pocevičius gimė 1948 m. Skuode. Baigęs vidurinę mokyklą gimtajame mieste, Arimantas studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (LŽŪA). Ją baigęs, atvyko dirbti į Kėdainius, tuometę Melioracijos statybos valdybą (MSV).

Dar būdamas moksleivis jis pamėgo vyrišką, greitos reakcijos, judrumo ir staigumo reikalaujančią sporto šaką – dziudo imtynes. Kruopštus, nuoseklus, entuziastingas ir atsakingas darbas treniruotėse netrukus atnešė jaunuoliui sportinių rezultatų, jis vis dažniau tapdavo įvairaus rango varžybų nugalėtoju ir prizininku.

Arimanto sportinis meistriškumas ir pajėgumas ypač išryškėjo jam mokantis LŽŪA, kur dziudo meistriškumo ir šios sporto šakos tobulinimo paslapčių jį mokė šviesaus atminimo treneris Antanas Stasys Bubnelis. Mūsų gerbiamas treneris Arimantas, besimokydamas šioje aukštojoje mokykloje, ne kartą tapo šalies suaugusiųjų dziudo, sambo imtynių čempionatų nugalėtoju ir prizininku, įvykdė dziudo sporto meistro normatyvą ir tapo sporto meistru.

Dirbant pagrindinėse savo darbovietėse, vaikystėje pamėgtos dziudo imtynės niekad neišblėso iš Arimanto gyvenimo. Dar dirbdamas MSV, jis pirmasis Kėdainiuose surinko vaikinukų grupę ir visuomeniniais pagrindais pradėjo juos mokyti dziudo sporto šakos paslapčių. Ėjo antraeiles dziudo trenerio pareigas savanoriškos sporto draugijos „Nemunas“ sporto mokykloje, vėliau Kėdainių sporto mokykloje, dabartiniame Kėdainių sporto centre.

Arimantas buvo pagrindinis iniciatorius įkuriant Kėdainių dziudo klubą ir Kėdainių dziudo klubą „Mes esam“. Jo treniruojami auklėtiniai ir auklėtinės, rajono dziudo veteranai, turėdami puikų, didelio meistriškumo ir profesionalumo, nuostabaus charakterio trenerį Arimantą Pocevičių, turėjo iš ko mokytis įgyjant sportinės patirties, tad pelnydami sportinius apdovanojimus garsino rajoną ir Lietuvą ant tatamių įvairaus rango varžybose.

Įgijęs didžiulę dziudo imtynių darbo patirtį, Arimantas su Kėdainių rajono dziudo sporto šakos entuziastais sugebėdavo rajone organizuoti įvairaus rango varžybas, būti įvairių dziudo varžybų iniciatoriumi, daug ir nuoširdžiai prisidėdavo prie kitų sporto, sveikatingumo renginių organizavimo ir vykdymo.

Tapęs senjoru Arimantas Pocevičius ne kartą iškovojo šalies čempiono vardą veteranų grupėje, gynė Kėdainių ir Lietuvos garbę Europos, Pasaulio senjorų dziudo ir sambo imtynių čempionatuose, tapdamas jų nugalėtoju ir prizininku. Jis yra pelnęs dziudo imtynių „3 DAN“ diržą. Gerbiamas treneris Arimantas Pocevičius buvo apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės aukso medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, šalies dziudo ir sambo federacijų, Kėdainių rajono savivaldybės padėkos raštais.

Šeima, artimieji, draugai ir pažįstami, rajono sporto, dziudo sporto šakos bendruomenė, mes visi netekome nuostabaus žmogaus, didelio savo sporto šakos profesionalo, mylėtojo ir puoselėtojo, atidavusio didžią savo gyvenimo dalį sportui, dziudo sporto šakai.

Arimantas niekada nesakydavo: „Gana, pavargau“, jis sakydavo: „Reikia, darom“.

Su giliu liūdesiu tariame Tau, Arimantai, Amžinąjį Atilsį.

Ilsėkis ramybėje…

Atsisveikinti su Arimantu Pocevičiumi galima 2021 08 26 (ketvirtadienį), nuo 9.00 val., laidojimo namuose adresu: Radvilų g. 8 B, Kėdainiai. Urna penktadienį bus vežama į gimtąjį miestą Skuodą.

Gedimino Misiaus inf.

Panašios naujienos