Lapkričio 12 d. (šeštadienį), 15 val. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje vyks vidinio išgydymo pamaldos, į kurias atvyks vienas iš Kauno arkivyskupijos egzorcistų, kunigas, teologijos mokslų daktaras Arnoldas Valkauskas. Dalyvauti pamaldose kviečiami visi, kurie jaučia blogio veikimą jų gyvenimuose: turi priklausomybių, patiria sunkumų, neranda ramybės dėl pašlijusių santykių ar patiriamos neteisybės, ir kuriems reikia dvasinio pastiprinimo.

Kaip teigė Kėdainių dekanato dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas Norbertas Martinkus, kun. A. Valkauskas šioje parapijoje jau yra lankęsis ne vieną kartą. Tradiciją kviesti žmones į vidinio išgydymo pamaldas buvo pristabdžiusi Covido pandemija. Dabar norima tai vėl tęsti.

„Su kunigu Arnoldu Valkausku, kuris tarnauja kaimyniniame Jonavos rajone, Ruklos Šventosios Dvasios parapijoje, esame geri draugai. Kai dirbau Kavarske, ten buvo jo tėvo namelis, į kurį kun. Arnoldas atvykdavo vasaroti. Su juo ir jaunimu esame ir baidarėmis plaukę. Kavarske taip pat kelis kartus vyko vidinio išgydymo pamaldos, bet čia, Kėdainiuose, kaip pastebėjau, to reikia labiau.

Kuo žmonės daugiau išsimokslinę, kuo geriau gyvena, tuo labiau nuklysta į kraštutinumus, pasiduoda pagundoms – gyvenime atsiranda kvaišalai, godumas, pavydas, burtai, ekstrasensai, visokios sektos (jų Kėdainiuose ne viena), žmonės pasijaučia viską žinantys ir viską galintys – Dievas nebėra jiems autoritetas. Mėgaudamiesi laikinais žemiškais malonumais, atitrūkstame nuo tikrųjų vertybių, ir kai ištinka kokia bėda, nebeturime atramos, tampame dar labiau pažeidžiami, todėl tam ir reikalingos vidinio išgydymo pamaldos, kad žmogus vėl atkurtų ryšį su Dievu ir įgytų jėgų gyventi toliau.

Žmogui taip pat labai reikalinga išpažintis ir visi sakramentai, tik tai mus sustiprina, pakelia iš įvairių sunkumų, tik tai mus veda į sielos išganymą.

Bažnyčia, kaip ir šeima, yra vertybinis pamatas. Keista matyti prie ministerijų plėvesuojančias vaivorykštės spalvų vėliavas, argi tikrai turime eiti tokiu keliu?

O kalbant apie išpažintį, kartais žmogus galvoja, taigi atėjau į bažnyčią, kam dar eiti į klausyklą? Bet štai ką pasakysiu. Vienas pranciškonas pasakojo važiavęs į Olandiją, ten vieną bažnyčią uždarinėjo, kvietė atvažiuoti pasiimti kam ko reikia. Pamatė, kad yra klausykla nebloga, nutarė parsivežti. Kai ją atidarė, pamatė, kad joje prikrauta įvairių rakandų. Paklausė, kodėl taip yra? Atsakė, kad maždaug prieš 15–20 metų nustojo klausytis išpažinčių, o per tiek laiko sunyko visa bendruomenė. Tai štai kur veda tie kraštutinumai“, – kalbėjo dekanas N. Martinkus.

Dvasininkas teigė, kad į jį ne kartą pagalbos yra kreipęsi žmonės, susidūrę su vienokiais ar kitokiais sunkumais, kai kuriuos jų teko nukreipti pas egzorcistą – vyskupo įgaliotą kunigą, kuris kalbėdamas specialias maldas, padeda žmogui išsilaisvinti iš nelabojo žabangų.

Vidinio išgydymo pamaldos. Kas tai?

Kaip teigė vienas iš Lietuvoje dirbančių egzorcistų, „vidinis gydymas yra mūsų prisiminimų, elgesio, bendravimo su kitais gydymas. Vidinio gydymo pamaldų metu atiduodame savo žaizdas Viešpačiui. Tai atliekame per maldą. O gydo mus Šventosios Dvasios veikimas“.

„Pradžioje bus šlovinimas, po to – mišios, kurių pabaigoje bus kalbama speciali malda – egzortas ir vyks palaiminimas. Dalyvaus kunigas egzorcistas A. Valkauskas kartu su šlovinimo grupe, mūsų parapijos kunigai, galbūt pasikviesiu ir kunigų iš kitų parapijų. Į bažnyčią susirinkę žmonės galės atlikti išpažintį. Kviečiu visus norinčiuosius ateiti į šias pamaldas. Po jų parapijos salėje rengiama agapė, kurioje taip pat dalyvaus Pirmajai Komunijai besiruošiančių vaikų tėveliai, suaugusieji, besiruošiantys sakramentams bei Šeimos centro savanoriai “, – pasakojo dekanas, Šv. Juozapo parapijos klebonas N. Martinkus, tuo pačiu pranešdamas, kad tokias pamaldas Kėdainiuose ketinama rengti periodiškai.

„Kėdainių mugės“ inf.

Panašios naujienos