Edukologijos studijas geriausiuose pasaulio universitetuose pasirinkusiems doktorantams suteikiama galimybė išvykti studijuoti nemokamai.

Programos dalyviams, įsipareigojusiems po studijų baigimo sugrįžti dirbti į Lietuvą, valstybė numato skirti daugiau nei 40 tūkst. eurų per metus studijų užsienyje kainai padengti.

Lietuvoje siekiama edukologijos mokslų proveržio, tačiau tam reikia daugiau ir įvairesnės patirties turinčių edukologijos krypties mokslininkų. Doktorantai, baigę studijas lyderiaujančiose užsienio aukštosiose mokyklose, įsipareigos dirbti Lietuvai.

Edukologijos krypties doktorantūros stiprinimo priemone iš viso numatyta finansuoti 15 doktorantų studijas užsienyje. Valstybės finansavimas bus suteikiamas 4 metų laikotarpiui.

Vienam asmeniui per metus numatoma skirti iki 40,67 tūkst. eurų (830 BSI) studijų kainai ir iki 11,47 tūkst. eurų (234 BSI) pragyvenimo išlaidoms padengti.

Norintieji pretenduoti į valstybės finansavimą studijoms turi būti įstoję arba pakviesti studijuoti edukologijos krypties doktorantūros programose užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmųjų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš 3 pasaulinių reitingų: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities.

Valstybės finansavimą gavęs studentas įsipareigotų per 5 metų laikotarpį po studijų užsienyje baigimo ne trumpiau kaip 3 metus dirbti aukštojo mokslo kvalifikacijos reikalaujančiose darbo vietose Lietuvoje ar Lietuvos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuva, arba Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

Šiai priemonei įgyvendinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra numačiusi 2,61 mln. eurų finansavimą iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų lėšų. Priemonę administruoja Valstybinis studijų fondas.

Kvietimai doktorantams pretenduoti į valstybės finansavimą bus paskelbti 2023 m. gegužę. Prašymų priėmimo, paramos skyrimo ir kitas konkurso sąlygas galima rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf. ir nuotr.

Panašios naujienos