Seimo narė Ewelina Dobrowolska į atmintinų dienų sąrašą siūlo įtraukti šešias naujas dienas. Jeigu Seimas pritartų,  vasario 11 d. būtų Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų diena; kovo 15 d. – Pasaulinė vartotojų teisių diena;  kovo 30 d. ‒ Prokuratūros diena; balandžio 26 d. – Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena; birželio 23 d. ‒ Tarptautinė valstybės tarnautojų diena; spalio 29 d. ‒ Teismo ekspertų diena.

Teisingumo ministrė parlamentarė E. Dobrowolska įregistravo tai siūlančias Atmintinų dienų įstatymo pataisas.

Jos teigimu, įtvirtinant atmintinų dienų sąraše Teismo ekspertų, Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų, Prokuratūros ir Tarptautinę valstybės tarnautojų atmintinas dienas siekiama sutelkti šių profesijų bendruomenę, skatinti ją ir toliau aktyviai veikti profesinėje veikloje, taip pat atkreipti visuomenės dėmesį į šių profesijos atstovų sudėtingą bei atsakingą kasdieninį darbą. Taip pat siekiama didinti šių  profesijų prestižą ir patrauklumą.

Vasario 11 d. siūloma minėti Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų dieną, nes 1919 m. vasario 11 d. buvo įsteigtas Lietuvos kalėjimų departamentas ir nuo šios dienos buvo atverstas nepriklausomos Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos istorijos puslapis. Todėl kasmet, vasario 11-ąją, Lietuvos bausmių vykdymo sistema mini šią profesinę šventę.

Kovo 30 d. siūloma  minėti Prokuratūros dieną, nes  1990 m. kovo 23 d. Aukščiausiosios Tarybos — Atkuriamojo Seimo nutarimu buvo paskirtas pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos prokuroras. Dokumento aiškinamajame rašte nurodoma, kad tuomet dauguma Lietuvos prokurorų atsisakė vykdyti Maskvos prokurorų bei jų statytinių įsakymus, viešai protestuodami parodė savo aiškų apsisprendimą tarnauti Lietuvos prokuratūroje ir vadovautis atkurtos valstybės teisės aktais.

Birželio 23 d. siūloma minėti Tarptautinę valstybės tarnautojų dieną, nes 2002 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją dėl valstybės tarnautojo dienos paminėjimo birželio 23 d. Šią dieną visa tarptautinė valstybės tarnautojų bendruomenė mini profesinę šventę.

Spalio 29 d.  siūloma minėti Teismo ekspertų dieną, nes 2002 m. spalio 29 d. buvo priimtas Teismo ekspertizės įstatymas, reglamentuojantis teismo ekspertų veiklą.

Pirmą kartą Pasaulinė vartotojų teisių diena paminėta 1983 m. kovo 15 d. Europos Sąjungoje (ES) ši diena dar vadinama Europos vartotojų diena.

„Šią dieną už vartotojų teises atsakingos institucijos, vartotojų gynimo organizacijos visame pasaulyje organizuoja renginius, kuriais siekiama informuoti vartotojus apie jų teises ir jų gynimo būdus, atkreipti dėmesį į vartotojų teisių pažeidimus, kartu siekiama paskatinti visuomenę aktyviai įsitraukti į vartotojus ginančių organizacijų veiklą. Tad įtraukiant Pasaulinę vartotojų teisių dieną į atmintinų dienų sąrašą siekiama, kad ji būtų kasmetinė solidarumo šventė tarptautinio vartotojų teisių gynimo kontekste,“- dokumento aiškinamajame rašte sako projekto autorė E. Dobrowolska.

1970 m. balandžio 26 d. įsigaliojo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO), kuri rūpinasi intelektinės nuosavybės plėtra ir pasauliniu teisiniu reguliavimu, konvencija, ir šią dieną PINO nariai nusprendė paskelbti pasauline intelektinės nuosavybės diena.

„Lietuvoje intelektinės nuosavybės diena minima nuo 2000 m., organizuojami įvairūs renginiai, konferencijos ir kt. Tai puiki proga atkreipti visuomenės dėmesį į intelektinės nuosavybės svarbą skatinant inovacijas ir kūrybingumą. Lietuva su kitomis PINO narėmis aktyviai dalyvauja kuriant intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistemą, kurioje itin svarbus vaidmuo skiriamas visuomenės švietimui“,- sako E. Dobrowolska.  

Pasaulinės intelektinės nuosavybės dienos įtraukimas į atmintinų dienų sąrašą, jos nuomone,  tik dar labiau sustiprintų intelektinės nuosavybės svarbą ir potencialą.

Šiuo metu teisės aktuose Teismo ekspertų, Tarptautinė valstybės tarnautojų, Pasaulinė vartotojų teisių ir Pasaulinė intelektinės nuosavybės dienos kaip atmintinos dienos nereglamentuotos. Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų dienai paminėti data įtvirtinta tik Pataisos pareigūnų veiklos įstatyme,  o prokurorų profesinė šventė ‒ Prokuratūros diena įtvirtinta Prokuratūros įstatyme.

Kaip pastebi E. Dobrowolska, tuo tarpu galiojančiame Atmintinų dienų įstatyme atmintinomis dienomis, be kita ko, yra nustatytos su atitinkamomis profesinėmis bendruomenėmis susijusios dienos: Tarptautinė mokytojų, Lietuvos socialinių darbuotojų, Statybininkų, Medicinos darbuotojų, Lietuvos energetikų, Lietuvos advokatūros, Agronomų diena.

Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Panašios naujienos