Šiandien katalikiškas pasaulis pradėjo adventinę kelionę Kalėdų link. Bažnyčiose buvo šventinami kalėdaičiai, advento vainikai ir „Carito“ žvakutės. Tai simboliai, kurie lydės mūsų pasiruošimą Kristaus gimimo šventei ir šildys širdis šventą Kūčių vakarą.

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje šventas mišias aukojęs kun. Mindaugas Alekna susirinkusiesiems priminė, kad prasidėjęs adventas kviečia stabtelėti ir permąstyti savo santykį su Dievu. Jo artumą išgyvename per šalia esančius žmones, kuriems reikia ne tik medžiaginių dalykų, bet ir palaikymo, atjautos.

Kun. Mindaugas Alekna pašventino kalėdaičius, advento vainikus ir „Carito“ žvakutes. (L. Pranckevičiūtės nuotr.)

„Melskime Dievą, kad vienas kitam būtume lyg duona, kad būtume pakantūs, mylintys, mokantys pasidalinti“, – šventindamas kalėdaičius, Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančių jaunuolių pagamintus advento vainikus ir „Carito“ žvakutes, kalbėjo kunigas.

Advento akcentai

Kaip teigia etnologai, pasiruošti didžiai Kalėdų šventei mūsų senoliams padėdavo malda, išmalda ir pasninkas. Adventas tai būdavo metas, kai žmonės ne tik apsišvarindavo namus, bei ir apsivalydavo vidumi. Buvo svarbu iki Kalėdų grąžinti skolas, išspręsti tarpusavio nesutarimus, susitaikyti.

„Adventas – tai bendrystės, apmąstymų laikas, sugrįžimas prie esmių esmės. Tai dvasinio atsinaujinimo metas. Pažiūrėkite, net pati gamta prityla, apmiršta, kad pavasarį ir vėl su nauja jėga atgimtų. Taip ir žmonėms reikia to atsinaujinimo, nes užsilikę kasdienybėje mes negebame pamatyti šviesos savo gyvenime, tuomet viskas netenka prasmės.

Advento metą prasminga atsisakyti triukšmingų pasilinksminimų, o džiaugsmą atrasti mažuose dalykuose. Pavyzdžiui, dalį laiko praleisti ne prie telefonų ar televizorių ekranų, o pabuvimui su šeima. Užsimezgęs glaudesnis tarpusavio ryšys stiprins ir sunkesnę ar liūdnesnę gyvenimo akimirką.

Gerumas, nesavanaudiškumas, atjauta – tai vertybės, kurios nerūdyja, nedega, nenuvertėja. Tai investicija, kuri daro mus laimingus.

Išgyvenkime šį laikotarpį ne sausakimšose parduotuvėse, ieškodami dovanų, kurios kartais lieka net neišpakuotos, o ramiuose apmąstymuose, o ką gi aš padovanosiu užgimusiam kūdikėliui Jėzui? Jam reikia ne blizgučių, o mūsų mylinčios, jautrios širdies“, – prasmingai ruoštis Kalėdoms ragina dvasininkai.

Kasmetinė gerumo akcija

Jau 26-us metus šalyje „Carito“ organizuojama akcija „Gerumas mus vienija“ neaplenkia ir mūsų krašto. Ne vienoje Kėdainių dekanato parapijoje veikia šios labdaringos organizacijos skyriai, į kuriuos susibūrę savanoriai teikia pagalbą sunkumus patiriančioms šeimoms, ligoniams, vienišiems, senyvo amžiaus, nelaimų ištiktiems žmonėms.

Prisidėti prie šios veiklos galima ir savanoriaujant, ir piniginėmis aukomis. Kaip padėka aukotojams, kiekvienam įteikiama po žvakelę, pagamintą „Carito“ žvakių dirbtuvėlėse. Jose užuovėją nuo gyvenimo audrų radę asmenys savo rankomis pagamina tūkstančius gerumo žiburių, kurie pasklinda po visą Lietuvą. Kėdainių dekanatui šiemet paskirta 1 000 žvakelių, kurias bažnyčiose platina „Carito“ savanoriai.

„Žmonėms, kurie aukoja „Caritui“, mes įteikiame po žvakutę su užrašu „Gerumas mus vienija“, taip pat padovanojame žurnalą „Artuma“, dar pridedame naujienlaiškį, kad žmonės daugiau sužinotų apie mūsų organizacijos vykdomą veiklą.

Aukos dydis nėra nustatytas, prisideda, kiek kas gali. Pernai šios akcijos metu surinkome 760 eurų. To tikrai nepakaktų, todėl mus paremia ir klebonas, ir kiti geros valios žmonės. Turiu pasakyti, kad kėdainiečiai labai geranoriškai prisideda prie mūsų veiklos.

Pernai Kėdainių dekanato „Caritas“ globojo 46, o šiemet 52 vargingai gyvenančias arba nelaimių užkluptas šeimas. Jas aprūpiname ir maistu, ir drabužiais. Jei reikia, perkame vaistus, padedame nuvykti pas gydytojus, įsigyti vaikams mokyklai reikalingų daiktų. Remiame ir 15 ukrainiečių šeimų. Jų vaikai atvyksta į mūsų dienos centrą, kur bendrauja su kėdainiečiais vaikais. Padedame kuo tik galime. Buvo atvejų, kai pagalbos į mus besikreipę žmonės ir patys atėjo pas mus savanoriauti.

Kėdainių dekanato „Carite“ savanoriauja beveik 100 žmonių, turime ir jaunimo. Štai, Šv. Juozapo parapijos „Carite“ kartu su vyresnėmis caritietėmis savanoriauja ir 9 moksleivės, kai reikia į pagalbą atskuba ir vienas kitas vaikinas“, – pasakoja Kėdainių dekanato „Carito“ koordinatorė Lina Zakaravičienė.

Gera daryti gera

„Atėjome savanoriauti į „Caritą“, nes norime padėti tiems, kam reikia pagalbos. Labai smagu, kai tų žmonių veiduose pamatai šypseną, tokia veikla mus moko gerumo.

Kiekvieną penktadienį vargstantiesiems dalijame maisto paketus, prisidedame ir prie pagalbos ukrainiečiams, o nuo šiandine, kiekvieną sekmadienį padėsime bažnyčioje platinti „Carito“ žvakutes. Visiems aukojantiems mes linkime ramybės ir gerų ateinančių švenčių“, – sako „Carite“ savanoriaujančios moksleivės Samanta ir Ieva.

„Per adventą kiekvieną sekmadienį ateinu į mišias, pasninkauju penktadieniais, jei, išeina, ir kitomis dienomis. Dar remiu vargšus, čia prie bažnyčios būna toks žmogus, tai ir jam, ir „Caritui“ paaukoju, reikia daryti gerus darbus“, – sako Regina.

„Apskritai, žmonėms reikia meilės. Ją gavę iš Dievo, turime ir kitiems jos duoti, turime matyti kiekvieną vargstantį ir jam padėti. Juk galime vienas kitam bent gerą žodį pasakyti, tai yra svarbu ir vaikui, ir pagyvenusiam. Paglostyti, paguosti – nieko nekainuoja, bet tam žmogui daug reiškia. Mes galime duoti jam sielos džiaugsmą, suteikti vilties, kad nesižudytų, nesijaustų atstumtas.

Dievas kiekvieną iš mūsų ragina mylėti savo artimą, daryti gera ir tai darome su Dievo palaima. Viskas mūsų širdyje sudėta, tik reikia įsiklausyti“, – teigia Genutė Birutė.

Akciją tęs iki Kalėdų

Akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelių galima įsigyti ne tik sekmadieniais bažnyčioje, bet ir darbo dienomis atėjus į parapijos raštinę. „Carito“ žvakutės gruodžio 15 ir 16 dienomis bus platinamos ir Kėdainių „Maximos“ parduotuvėse.

„Šias žvakutes žmonės įžiebia ant adventinio vainiko arba Kūčių stalo. Būna, kad padovanoja seneliams arba kaimynams. Taip pat dažnai šios žvakutės, kaip artimo meilės ir gerumo išraiška, yra siunčiamos į užsienį, norint sukurti bendrystės jausmą su ten gyvenančiais artimaisiais ar draugais.

Tokiu būdu pasklinda tie gerumo žiburiai, sukuriame šventę sau ir kitiems. Tegul gerumas mus vienija“, – sako „Carito“ vadovė L. Zakaravičienė.

Panašios naujienos