valstybine-mokesciu-inspekcija-52261d3a2a4d4Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad iki balandžio vidurio Kauno apskrities gyventojams, elektroniniu būdu pateikusiems teisingas metines pajamų deklaracijas ir pasinaudojusiems gyventojų pajamų mokesčio lengvatomis, jau pervedė daugiau nei 2 mln. eurų.

Kėdainių rajone gyventojų pajamų permokos (balandžio 13-osios duomenimis) grąžintos 1707 gyventojams, pervesta 140 tūkst. eurų suma. Iki šiol Kėdainių poskyris gavo 8382 deklaracijas, iš kurių didžioji dauguma (8370) buvo gautos elektroniniu būdu.

„Kauno apskrityje gyventojų pajamų mokesčio permokos šiuo metu jau grąžintos daugiau nei 23 tūkst. gyventojų. Dar kartą norime akcentuoti, kad tie gyventojai, kurie turi neįvykdytų mokestinių prievolių, t.y. nepateikę ar nepatikslinę deklaracijų už ankstesnius mokestinius laikotarpius, turi neapmokėtų skolų gyventojų pajamų mokesčio permokas gaus vėliau, įvykdę visus VMI nurodymus. Taip pat pažymime, kad gyventojui deklaravus grąžintiną pajamų mokestį ir mokėtiną privalomąjį sveikatos draudimą, VMI grąžina susidariusį skirtumą tarp mokėtinos bei grąžintinos sumos“,- teigia Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Ji taip pat primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie turi prievolę deklaruoti pajamas, iki šių metų gegužės 4 d. mokesčių administratoriui turi pateikti informaciją ir apie turimas sąskaitas užsienio valstybėse.

„Gyventojai, kurie ataskaitiniu laikotarpiu atidarė ar uždarė bet kokios rūšies sąskaitas užsienyje, privalo pateikti ne tik pajamų deklaraciją, bet ir užpildytą pranešimo formą FR0526. Jei gyventojas turi teisę neteikti metinės pajamų deklaracijos ar minėto pranešimo nepateikė kartu su pajamų deklaracija, jis informaciją apie sąskaitas užsienyje, jei tokių sąskaitų turėjo, privalo pateikti iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio gegužės 4 d.“, – sako Mokestinių prievolių departamento direktorė.

Kauno AVMI pažymi, kad apie gyventojus vis dar gauna patikslintų duomenų iš darbdavių, bankų bei valstybinių institucijų, todėl dar tikslinamos ir pažymos, ir preliminariai užpildytos deklaracijos.

Net ir deklaravę pajamas gyventojai turėtų prisijungti prie Elektroninio deklaravimo sistemos ir pasitikrinti, ar nėra atnaujintos jų pažymos apie per mokestinius metus gautas pajamas ir patirtas išlaidas, ir preliminariosios deklaracijos.

Pastebėję atnaujintus duomenis, gyventojai turėtų tikslinti jau teiktas metines pajamų deklaracijas. Mokesčių mokėtojai, sulaukę VMI pranešimo apie tikslintinus duomenis deklaracijoje, permokas gaus papildomai mokesčių administratoriui pagrindę deklaruotų duomenų tikrumą.