Asmenys, ketinantys įsigyti veislinių gyvūnų, jau gali teikti paraiškas ir gauti dalinę kompensaciją, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Ši parama teikiama siekiant pagerinti laikomų mėsinių veislių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais bei norint pagerinti žemės ūkio produkcijos kokybę.

Bus kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių ūkinių gyvūnų pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip:

  • už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių – 1 300 Eur, telyčią – 1 000 Eur,
  • už grynaveislį aviną reproduktorių – 200 Eur, ožį reproduktorių – 100 Eur,
  • už grynaveislę avį arba ožką – 65 Eur.

Gyvūnai turi atitikti reikalavimus

Įsigyjami grynaveisliai mėsiniai galvijai privalo priklausyti veislei, kurios veisimui Lietuvos Respublikoje VMVT yra patvirtinusi veisimo programą, ir turi būti įrašyti į atitinkamą mėsinių galvijų kilmės knygą.

Buliai turi būti įrašyti į pagrindinį kilmės knygos skyrių, įvertinti pagal nuosavą produktyvumą arba jų tėvai turi būti įvertinti pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes, o įvertinimo pagal skerdenos išeigos (%), pašarų sąnaudų priesvorio vienetui (MJ AE) ir priesvorio per parą (g) rodiklius rezultatai turi būti teigiami, t. y., turi būti nustatyta, kad bulius yra šių rodiklių gerintojas.

Telyčios turi būti nesiveršiavusios, avys ir ožkos – iki pirmosios vados.

Avys ir avinai turi būti įvertinti ne žemesne nei pirmąja klase, ožkos ir ožiai – ne žemesne nei elito klase (šiuos gyvūnus perkant iš kitų šalių – tik aukščiausia klase), avinai turi atitikti pirmąją ir antrąją skrepi ligos rezistentiškumo grupę.

Perkami grynaveisliai ūkiniai gyvūnai privalo būti suženklinti.

Laikas teikti paraiškas

Norintys įsigyti grynaveislių ūkinių gyvūnų ir gauti dalinį kompensavimą, paraiškas ir kitus dokumentus gali teikti iki vasario 19 d. VMVT teritoriniams departamentams (pagal žemės ūkio ir kaimo valdos registracijos vietą) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta. Pareiškėjai gali būti tik aktyvūs fiziniai ar juridiniai asmenys – žemės ūkio valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandas bei siekiantys pagerinti jų genetinę kokybę.

Papildomos informacijos iškilus neaiškumams kreiptis į VMVT Veislininkystės skyriaus vedėją Dalią Laureckaitę-Tumelienę, el. paštu dalia.tumeliene@vmvt.lt arba tel. 8 (5) 200 0238. 

Svarbu! Gyvuliai, kuriems įsigyti bus skirta parama, turės būti nupirkti per 90 kalendorinių dienų po pranešimo apie skirtą paramą gavimo dienos. 

Kėdainių mugės“ bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inf.