Nuo antradienio, kovo 6 d., sumažėjus sergamumui gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, Kėdainių rajone atšaukiama gripo epidemija.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 7.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyriaus 2018 m. kovo 5 d. raštą Nr. (2-23 16.1.1) „Dėl gripo epidemijos pabaigos paskelbimo Kėdainių rajone“ skelbia gripo epidemijos pabaigą Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2018 m. kovo 6 d.

„Kėdainių mugės“ inf.