Lina Pranckevičiūtė

Lapkričio 14-ąją, sekmadienį, Vilniuje, Aušros vartų šventovės Gailestingumo Dievo Motinos koplyčioje vykusių atlaidų metu arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pašventino Carito žvakutes, taip pradėdamas kasmetinę akciją „Gerumas mus vienija“.

Tradicinė akcija prasidėjo simbolinę dieną, kuri Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva paskelbta Pasauline vargstančiųjų diena. Šiemet Šventasis Tėvas mums primena Jėzaus ištartus žodžius „Vargšų jūs visuomet turite su savimi“. Jei tik atidžiau apsidairytume aplink, neabejotinai pamatytume skurdo ir vargo paliestų žmonių, kuriems reikia mūsų pagalbos.

„Visi mes esame vieno Tėvo vaikai, esame broliai ir seserys, tad turime pareigą padėti visiems vargstantiesiems, turime kartu ir kiekvienas asmeniškai prie to prisidėti ir tai daryti nuolat“, – ragina Jo Ekscelencija G. Grušas, primindamas, kad gerumas yra ta jėga, kuri mus visus vienija.

24-uosius metus skaičiuojanti gerumo akcija

Žvakutė su užrašu „Gerumas mus vienija“ tebus Kūčių stalo puošmena kiekvienuose namuose. (Carito nuotr.)

Kasmet prieš Kalėdas Carito organizacijos vykdoma akcija gyvuoja beveik ketvirtį amžiaus. Tai proga parodyti savo širdies gerumą, paskatinimas dalintis su vargstančiaisiais savo dėmesiu, savanorystei skirtu laiku arba konkrečia auka.
Visi būdai padėti yra geri. Jei patiems nedrąsu aplankyti vienišą senuką kaimyną, be darbo likusį kolegą ar galą su galu vos suduriančią šeimą, galime aukoti Caritui, kurio savanoriai nepailsdami teikia pagalbą visiems jos prašantiems.

Šviesa Kūčių stalui

Akcijos „Gerumas mus vienija“ simbolis – specialiu ženklu pažymėtos žvakutės, kurias savo rankomis Vilniaus arkivyskupijos Carito žvakių dirbtuvėse gamina socialinę atskirtį patiriantys žmonės. Šių žvakučių už simbolinę auką galite įsigyti visose bažnyčiose, parapijų raštinėse ir Carito centruose. Už surinktas lėšas bus teikiama pagalba benamiams, vienišiems tėvams, smurtą ir prievartą patiriančioms moterims, senoliams, pabėgėliams bei visiems kitiems, kenčiantiems nepriteklių ir gyvenantiems skurde. Jiems tai bus vilties ženklas, primenantis, kad jie nėra vieni ir užmiršti.
Įsigytas žvakutes su užrašu „Gerumas mus vienija“ galėsite kam nors padovanoti arba jomis papuošti savo Kūčių stalą. Tai bus šviesa, parodanti, kad turite jautrią ir dosnią širdį.