Nuo gegužės 22 d. 7.00 val. iki gegužės 26 d. 22.00 val. šilumos ir karšto vandens tiekimas laikinai stabdomas Kėdainių miesto ir Vilainių gyvenvietės vartotojams, išskyrus Šėtos g. daugiabučių namų Nr. 79 ir 83 abonentus.  

Esant galimybei šilumos ir karšto vandens tiekimas gali būti atnaujintas anksčiau nustatyto laiko.

Norint išvengti karšto vandens nutekėjimų butuose, gyventojų prašoma laikyti karšto vandens čiaupus butuose patikimai uždarytus.  

Jei minėtu laikotarpiu bute būtų atliekami šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos remonto ar profilaktiniai darbai, prašoma pranešti apie tai pastato šildymo ir karšto vandentiekio sistemą eksploatuojančiai organizacijai arba asmeniui atsakingam už namo šilumos ūkį.

AB „Panevėžio energija“ pasibaigus šildymo sezonui atlieka šilumos tinklų remonto ir hidraulinio bandymo darbus.

PE inf.