Kasmet birželį lietuviai mini dvi tragiškiausias datas tautos istorijoje – Gedulo ir Vilties dieną, kuomet 1941 m. birželio 14-ąją prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos piliečių trėmimas į Rusijos gilumą, bei Okupacijos ir Genocido dieną, kai 1940-aisiais birželio 15 -ąją Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Nors nuo tų laikų prabėgo daugiau nei 80 metų, ne kartą klupdytos, kankintos, į Sibiro platybes tremtos tautos atmintis gyva, ji neblėsta… Tik kaskart birželį vis stipriau suspurda, primindama tūkstančių suluošintų likimų skausmą.

Kaip ir kasmet, birželio 14-ąją, Kėdainių krašto žmonės kviečiami susiburti ir drauge pagerbti bei prisiminti tuos, kuriems teko patirti to meto baisumus.

Nuo 11.50 val. iki 17 val. Knypavos Rinkos aikštėje vyks akcija „Atminties neištremsi“. Bus skaitomos Kėdainių krašto tremtinių ir politinių kalinių pavardės.

11.59 val. pilietinė akcija okupacijos aukoms atminti – Tylos minutė. Tenutyla kasdienybės šurmulys. Te visų mintys būna skirtos pagerbti nuo sovietinio režimo nukentėjusius žmones.

17 val. Kėdainių geležinkelio stotyje, iš kurios irgi anuomet į Sibirą gyvuliniais traukinio vagonais buvo išvežami mūsų tautiečiai, vyks okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimas. Susirinkusieji, kaip ir kasmet, gėlėmis papuoš geležinkelio bėgius, uždegs žvakutes, galės pasiklausyti Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblio „Jorija“ programos.

18 val. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje bus aukojamos mišios už Lietuvos tremtinius. Po mišių Kauno g. kapinėse bus padėtos gėlės prie simbolinio Tremtinio kryžiaus.

Gedulo ir vilties dienos minėjimai vyks ir kaimo bendruomenėse. Susitikime pagerbti, paminėti, prisiminti…

Parengta pagal organizatorių inf.

K. m.“ archyvo nuotr.

Panašios naujienos