Praėjusį penktadienį posėdžiavusi Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisija nusprendė, kad tarybos narė, valdančiųjų frakcijos seniūnė bei Švietimo komiteto pirmininkė Nijolė Naujokienė pažeidė net trijų politiko elgesio kodekso punktų nuostatas.

„Politiko elgesio tyrimo metu susipažinusi su tyrimo medžiaga, aplinkybėmis bei paaiškinimais, Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisija priėmė sprendimą konstatuoti, kad politikas, t.y. rajono tarybos narė Nijolė Naujokienė, pažeidė Kėdainių rajono savivaldybės tarybos reglamente, Vietos savivaldos įstatyme bei Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytus valstybės politiko elgesio principus ir reikalavimus”, – „Kėdainių mugei” patvirtino Etikos komisijos pirmininkas Virmantas Pikelis.

Politikės elgesį įvertino kolegos

Etikos komisijos posėdyje dalyvavo septyni komisijos nariai: savivaldybės tarybos nariai Virmantas Pikelis, Alvydas Ardavičius, Indrė Fiodorova, Algimantas Kižauskas, Jonas Talmantas, Virginija Baltraitienė ir Marius Kižauskas, Mantviliškio seniūnaitis.

Etikos komisija tyrimą dėl N. Naujokienės elgesio, galimai pažeidžiančio politikų etikos kodekse nustatytus elgesio principus, pradėjo gavusi tarybos narių kreipimąsi.

Tarybos narius suneramino N. Naujokienės skambutis kitai tarybos narei I. Fiodorovai tarybos posėdyje vykstant balsavimui.

Išdavikas mikrofonas

N. Naujokienė nuotoliniame rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykstant balsavimui, neišsijungusi kompiuterio mikrofono, telefonu paskambino „darbietei“ I. Fiodorovai, kuri nepabalsavo prieš K. Štelmokaitės kandidatūrą, tik – susilaikė. I. Fiodorova iškart pasitikslina, ką reiškia jos „susilaikymas“ ir, mero atsakymo nuraminta, savo balsavimo nepakeičia.

Tai išgirdę tarybos nariai sureagavo kaip į frakcijos seniūnės galimai daromą politinį spaudimą kitai tarybos narei, koalicijos partnerei.

Balsavimas vyko dėl Kėdainių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėties. Buvo siūlomos dvi alternatyvios komisijos pirmininko kandidatūros – Pauliaus Aukštikalnio ir Karolinos Štelmokaitės, už kurias buvo balsuojama.

Įžvelgė politinį spaudimą

Nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje (tarybos posėdžio vaizdo įraše) buvo girdėti, kaip svarstant klausimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininko kandidatūros tarybos narė N. Naujokienė, nuotolinio ryšio priemonėmis susisiekusi su kita tarybos nare I. Fiodorova, pastarajai įsakmiai nurodo, kad toji pabalsuotų už P. Aukštikalnį. Tarybos narių nuomone, tokiais veiksmais N. Naujokienė, tikėtina, bandė paveikti kitos tarybos narės I. Fiodorovos valią balsuojant šiuo klausimu bei pažeidė skunde išvardintas teisės aktų nuostatas“, – raštu į Etikos komisiją kreipėsi grupė tarybos narių.

Savivaldybės tarybos narys savo nuomonę, kaip balsuoti ir kokį sprendimą priimti, įgyvendindamas laisvo mandato principą, galutinai susiformuoja savivaldybės tarybos posėdyje tiek užduodamas klausimus, tiek pasisakydamas bei išklausydamas kitų savivaldybės tarybos narių pasisakymus svarstomais klausimais. Todėl bet kokie ribojimai akivaizdžiai trukdo savivaldybės tarybos nariui atstovauti jį išrinkusiems  rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei.

Stengėsi dėl žento

Besikreipusiųjų į Etikos komisiją savivaldybės tarybos narių nuomone, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė N. Naujokienė akivaizdžiai bandė paveikti kitos tarybos narės – I. Fiodorovos – valią svarstomu klausimu ir tokiu būdu siekė apriboti I.  Fiodorovos laisvą tarybos nario mandatą.

Be to, N. Naujokienė ir P. Aukštikalnis, dėl kurio kandidatūros buvo balsuojama, laikytini artimais asmenimis, kadangi pastarasis yra vedęs Giedrę Aukštikalnienę, kuri yra N. Naujokienės dukra.

„Neatmestina, kad N. Naujokienė bandė paveikti I. Fiodorovos valią ir tokiu būdu apriboti laisvą tarybos nario mandatą siekdama ir asmeninių tikslų“, – įsitikinę į Etikos komisiją besikreipę Kėdainių r. savivaldybės tarybos nariai.

Tyrimas baigtas, kas toliau?

Etikos komisija, konstatavusi, kad tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė N. Naujokienė pažeidė politiko elgesio kodekso nuostatas, šiuo klausimu darbą baigė.

Dabar žodį turėtų tarti rajono meras, kurio kompetencija yra teikti savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų kandidatūras. Ar gali komitetui vadovauti politikas, nepaisantis politiko elgesio normų?

Panašios naujienos