Pirmadienį Kėdainiuose lankėsi svečiai iš Čikagos: „Saulutės“ („Sunlight Children’s Aid for Lithuania“) organizacijos vadovė Daina Siliūnas ir šios organizacijos valdybos narys, įgaliotasis atstovas Lietuvoje Artūras Žilys, kurie apsilankę rajono savivaldybėje bei Krakių M. Katkaus ir Šėtos gimnazijose dar kartą patvirtino, kad šioms dviem gimnazijoms bus skirta po 20 000 eurų specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo sąlygoms pagerinti.

Kaip pasakojo svečiai, „Saulutės“ organizacija Čikagoje buvo įkurta Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Tuo laiku daugiausia dėmesio skirta mūsų šalyje gyvenusiems našlaičiams ir vargingoms šeimoms, o pastaruosius trejus metus orientuojamasi į specialiųjų poreikių turinčius vaikus.

„Girdėjau, kad nuo 2024 metų bus įgyvendinamas įtraukusis ugdymas, specialiųjų poreikių vaikai bus integruojami į paprastas mokyklas. Aš pati esu dirbusi mokyklos administracijoje, tad supratau, kad tai gali sukelti mokykloms daug rūpesčių.

Kai pradėjome tuo labiau domėtis, išgirdome, kad kai kuriose Lietuvos mokyklose tokie vaikai būdavo mokomi klasės kamputyje ar kur nors koridoriuje, nes nebuvo atskiros, jiems pritaikytos patalpos, kur jie galėtų laisvai mokytis ir jiems būtų suteikta reikiama pagalba, kas yra labai svarbu jų ateičiai.

Todėl ėmėme kviesti žmones aukoti, kad galėtume remti mokyklas, esančias ne didmiesčiuose, o nedideliuose miesteliuose, kad ir ten gyvenantys vaikai turėtų galimybę lavintis.

Pinigus tam tikslui aukoja Amerikos lietuviai. Dauguma jų net nėra buvę Lietuvoje, bet jie jaučia tą giminystę ir nori palaikyti ryšį per tokią labdaringą veiklą.

Aukoja kas kiek gali, vieni – 10 ar 50 dolerių, kiti ir tūkstančio nepagaili, tam, kad padėtų Lietuvos vaikams“, – už Atlanto gyvenančių žmonių supratingumu džiaugiasi „Saulutės“ vadovė Daina Siliūnas, kurios mama kadaise ir įkūrė šią labdaringą organizaciją.

Parama Lietuvai jau skaičiuojama milijonais

„Saulutės“ valdybos narys ir įgaliotasis atstovas Lietuvoje Artūras Žilys teigė, kad per 30 organizacijos veiklos metų Lietuvai paremti jau surinkta daugiau nei 4 milijonai dolerių. Pastaruosius keletą metų daug dėmesio skiriama mokykloms.

Ne vienoje Lietuvos mokykloje jau įrengtos klasės, kuriose regionų vaikai gali mokytis robotikos ar tiksliųjų mokslų, taip pat padedama įrengti erdves, pritaikytas specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kurių vis daugėja.

„Ką mes pastebėjome, Lietuvoje tikrai yra specialistų, galinčių dirbti su tokiais vaikais, tačiau trūksta priemonių, skirtų jiems lavinti, bei patalpų, kuriose jie jaustųsi saugiai, galėtų nusiraminti ir mokytis.

Tokios klasės jau įrengtos Skuodo, Kretingos, Marijampolės, Vilkaviškio, Panevėžio rajonų mokyklose, o dabar pasirinkome Kėdainius.

Kai tik paskambinau savivaldybės administracijos direktoriui, jis netrukus pateikė sąrašą gimnazijų, kurioms būtų reikalinga pagalba.

Tada susitikome su mokyklų vadovais, jie „namų darbus“ buvo parengę taip puikiai, kad mums nebekilo klausimų, ar finansuoti tuos projektus. Tikrai buvome nustebę ir džiaugiamės galėdami padėti“, – pasakojo „Saulutės“ organizacijos valdybos narys ir įgaliotasis atstovas Lietuvoje A. Žilys.

Parama gimnazijoms labai pravers

Amerikos lietuvių parama skiriama būtent Krakių M. Katkaus ir Šėtos gimnazijoms, nes šiose Kėdainių rajono mokyklose ugdoma daugiausia specialiųjų poreikių turinčių vaikų.

„Krakių M. Katkaus gimnazijoje bei jai priklausančiuose skyriuose mokosi 312 vaikų, 96 iš jų (įskaičiuojant ir darželinukus) turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Nemažai vaikų yra su kalbos defektais, daugėja ir elgesio bei kitokių sutrikimų turinčių vaikų. Mūsų idėja buvo sukurti 3 erdves, kuriose šie vaikai galėtų būti ugdomi.

Žinote, kai taip sparčiai keičiasi tiek vaikų psichologija, tiek ir jų įpročiai, mokyti juos iš knygos, kaip būdavo ankstesniais laikais, tai yra labai atsilikęs metodas. Nemažai dabartinių vaikų geba koncentruoti dėmesį vos 15 ar 20 minučių, o išmaniosios technologijos leidžia medžiagą perteikti aiškiau ir patraukliau, tam tikros priemonės padeda vaikui nusiraminti.

Turime labai gerų specialistų, o sustiprinę bazę šiuolaikinėmis priemonėmis, turėsime dar geresnes sąlygas ugdyti specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Galbūt net galėtume priimti vaikus ir iš Kėdainių.

Džiugu, kad už Atlanto gyvenantys žmonės rūpinasi Lietuvos problemomis, aukoja pinigus, kad padėtų mūsų vaikams. Dalį mums skirtos paramos jau esame gavę. Šiandien atvykę svečiai patikino, kad bus pervesta visa reikalinga suma, tad, jau galėsime tartis su tiekėjais dėl reikalingų priemonių įsigijimo.

Remontas patalpose bus minimalus, nes ketiname įsirengti akustinę sienelę, dalis lėšų bus panaudota baldams įsigyti, likusios lėšos bus įrangai: išmaniajam ekranui, išmaniosioms grindims ir panašiai. Manau, per artimiausius 2–3 mėnesius jau būsime įsirengę tai, ką suplanavome“, – optimistiškai nusiteikęs kalbėjo Krakių M. Katkaus gimnazijos direktorius Alanas Magyla.

„Kai pavasarį mums pranešė, kad mūsų gimnazijai gali būti skirta Amerikos lietuvių organizacijos parama, labai apsidžiaugėme. Sudarėme darbo grupę, įdėjome daug pastangų, kad parengtume projektą, atlikome analizę, kas būtų mums tinkamiausia.

Norime įsirengti erdvę su šiuolaikinėmis IT priemonėmis, kurios padėtų ugdyti vaikus, motyvuoti juos mokytis.

Šiuo metu Šėtos gimnazijoje (kartu su skyriais Pagiriuose ir Truskavoje) mokosi 300 vaikų, apie 70 turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Manome, kad esame verti šiems vaikams suteikti palankesnes sąlygas. Tikiuosi, kad specialiųjų poreikių turintiems vaikams pritaikytą erdvę (ją įrengsime viename iš kabinetų) turėsime iki pavasario“, – lūkesčiais dalijasi Šėtos gimnazijos vadovas Mindaugas Danilevičius.

Viršelio nuotr.: Iš JAV atvykę „Saulutės“ organizacijos atstovai susitiko su rajono savivaldybės vadovais. (L. Pranckevičiūtės nuotr.)

Panašios naujienos