Kėdainių krašto muziejaus Tradicinių amatų centre Arnetų name vieną parodą keičia kita, tad kėdainiečiai turi progą susipažinti su įvairių šalies regionų kūrėjais, pasigrožėti jų darbais, kurie yra lyg tiltas iš mūsų protėvių į šiandieninį pasaulį.

Iki sausio 9-osios Arnetų name eksponuojama žinomos tautodailininkės Eglės Dvarionaitės–Vindašienės karpinių paroda „Gyvybės medžio bylojimai”. Kaunietė iš popieriaus karpo daugiau nei 30 metų ir yra tikra šio amato žinovė. Jos darbais grožėjosi Švedijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Vienas pagrindinių jos darbų motyvų – mitinis medis. Kaip sako pati kūrėja, „medis jungia Šį ir Aną pasaulius – gyvuosius ir išėjusius už jūrių marių. Jis jungia praeitį, dabartį ir ateitį. Jis beribis laike ir erdvėje. Jis buvo, yra ir bus…

Ką begalvotų, sakytų ar darytų, šiapus ir anapus, žmogus jaučia Medį. Įprasmina Medį sodžiuje ir kapuose, dainose ir apeigose. Jį saugo ir garbina, nes Medis apsaugo žmogų. Vienas be kito nebūna.

Medžio tiesa, priedermė – išleisti šaknis, stiebtis, krauti žiedus, vesti vaisius, duoti šešėlį liaunam medeliui. Žmogaus tiesa – gyventi čia, kur auga medis ir teka saulė, bandyti susiderinti, iki jautriausio virpesio susistyguoti su pačiu savimi ir Gyvybės medžiu. Tekėti-tikėti. Būti darnoje, doroje. Kitaip jis negalės gyventi čia, kur auga Medis.

Žmogaus dermė – sutapti su Pasaulio medžiu ir tapti Visatos Ašimi“.

Iš arčiau susipažinti su nuostabius karpinius kuriančia ir taip etninį paveldą puoselėjančia Egle Dvarionaite–Vindašiene bus galima jos darbų parodos Arnetų name uždaryme sausio 9 d. 15 val.

Karpinius keis drožinėtos rankšluostinės

Sausio 11 d. 15 val. Arnetų name bus atidaroma tautodailininko Stanislovo Zinkevičiaus drožinėtų medinių rankšluostinių paroda. Iš Ukmergės kilęs menininkas apie 30 metų dirbo darbų mokytoju mokyklose, dabar yra pasinėręs į kūrybinę veiklą. Tai jam yra prie širdies, mat, kaip pats sako, draugauja su medžiu visą gyvenimą. Kartu su broliu, kuris taip pat yra tautodailininkas, kuria ir drožia kryžius, koplytstulpius, namų puošybos detales: langines, apvadus, vėjalentes, taip pat kitokius medžio darbus. Pastaruoju metu susidomėjo ir rankšluostinėmis, kurias ir pristatys kėdainiečiams.

Parodos atidaryme dalyvaus pats autorius, tad bus galima su juo pabendrauti ir daugiau sužinoti apie jo kūrybą.

Titulinė nuotrauka: Arnetų name eksponuojamus karpinius kitą savaitę pakeis drožinėtos rankšluostinės. (Arnetų namo nuotr.)