1992 metais popiežius Jonas Paulius II vasario 11-ąją paskelbė Pasauline ligonių diena, kuri iki šiol yra minima visose katalikų bažnyčiose, raginant melstis už sergančiuosius ir teikti jiems reikalingą pagalbą.

Anksčiau ar vėliau mus pačius ar mūsų artimuosius paliečia fizinės ar dvasinės ligos, kurias lydi įvairūs išgyvenimai. Negana to, kad žmogus patiria kančią, aplinkiniai neretai ima šalintis jų, tarsi jie būtų raupsuoti. Ta atskirtis ligoniui yra dar skausmingesnė, nes žmogus ima jaustis nebereikalingu, užmirštu, atstumtu, praranda viltį. Kad taip nenutiktų, šiandien dvasininkai mišiose ragino daugiau dėmesio skirti ligoniams ir jų poreikiams, dažniau aplankyti sergančiuosius ar bent jiems paskambinti, kvietė melstis, kad Dievas visiems ligoniams teiktų stiprybės, kad gailestingi jiems būtų ir kiekvienas iš mūsų.

„Labai dažnai žmonės stengiasi padaryti neįmanomus dalykus, kad padėtų sergančiam artimajam, ieško geriausių gydytojų ir brangių vaistų, sanatorijų ar kokių šamanų, bet pamiršta, kad ligoniui tai pat reikalinga kantri slauga, paguodžiantis žodis, šiltas apkabinimas. O tam kartais nebelieka laiko… Melskimės, kad to jautrumo ir užuojautos, ypač šiais moderniais laikais, būtų daugiau ir bendruomenėse, ir mūsų pačių viduje. Rūpinkimės vieni kitais.

Mes nuolat primename tikintiesiems apie Ligonio sakramentą, kuris teikia stiprybės, padeda susitaikyti su Dievu ir gauti mūsų išganymui reikalingų malonių. Tačiau, kaip bebūtų keista, dalis žmonių šį sakramentą prilygina mirties nuosprendžiui, nesutinka, kad artimieji į namus pakviestų kunigą, nenori atlikti išpažintį, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą ir gauti ligonio patepimą, kas yra labai svarbu, norint būti Dievo artumoje.

Raginame žmones nebijoti šio sakramento ir, esant reikalui, kreiptis į kunigą dėl šio patarnavimo. Ligonio sakramentą galime suteikti tiek ligoninėje, tiek ir namuose. Priėmęs tokį sakramentą, pasak šv. Pranciškaus Saleziečio, žmogus į savo ligą ima žvelgti ne savo paties akimis, kai kančia atrodo skaudi ir baisi, bet Dievo šviesoje“, – sako dvasininkai.

„Negera žmogui būti vienam.“

„Esame sukurti būti kartu, o ne vieni“, – tokią žinią, skirtą tiek sergantiesiems, tiek ir jų artimiesiems, Pasaulinės ligonių dienos proga tikintiesiems siunčia popiežius Pranciškus.

„Broliai ir seserys, pirminė slaugos forma, kurios mums reikia susirgus, yra atjautos ir švelnumo kupinas artumas. Todėl rūpintis sergančiu žmogumi pirmiausia reiškia rūpintis jo santykiais, visais jo santykiais: su Dievu, su kitais – šeima, draugais, sveikatos priežiūros darbuotojais, – su kūrinija, su pačiu savimi. Ar tai įmanoma? Taip, tai įmanoma, ir mes visi esame pašauki įsipareigoti tai įgyvendinti. Pažvelkime į gerojo samariečio įvaizdį, į jo gebėjimą sulėtinti tempą ir tapti artimu, į švelnumą, su kuriuo jis rūpinasi kenčiančio brolio žaizdomis.

Prisiminkime šią pagrindinę mūsų gyvenimo tiesą: atėjome į pasaulį, nes kažkas mus priėmė, esame sukurti mylėti, esame pašaukti į bendrystę ir brolystę. Šis mūsų būties dėmuo mus palaiko, ypač kai sergame ir esame silpni, ir tai yra pirmoji terapija, kurią visi kartu turime taikyti, kad išgydytume mūsų visuomenės ligas.

Varginamiems ligos, nesvarbu, ar tai laikinas negalavimas ar lėtinė liga, norėčiau pasakyti: nesigėdinkite artumo ir švelnumo troškimo! Neslėpkite jo ir niekada nemanykite, kad esate našta kitiems. Ligonių būklė kviečia visus stabdyti mus įsukusį tempą ir iš naujo atrasti save.

Šiuo epochinių permainų laikotarpiu ypač mes, krikščionys, esame kviečiami perimti gailestingumo kupiną Jėzaus žvilgsnį. Rūpinkimės tais, kurie kenčia ir yra vieniši, galbūt nušalinti ir atstumti. Gydykime vienatvės ir izoliacijos žaizdas tarpusavio meile, kurią Viešpats Kristus mums dovanoja per maldą, ypač per Eucharistiją. Taip bendradarbiaujame priešindamiesi individualizmo, abejingumo, atmetimo kultūrai ir ugdydami švelnumo bei atjautos kultūrą.

Ligoniai, pažeidžiamieji, vargšai yra Bažnyčios širdyje, jie taip pat turi būti mūsų žmogiškojo dėmesio ir pastoracinio rūpinimosi centre. Nepamirškime to! Paveskime save Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Ligonių sveikatos, užtarimui, kad ji mums padėtų būti artumo ir broliškų santykių kūrėjais.“

Minint Pasaulinę ligonių dieną buvo meldžiamasi ne tik už sergančiuosius, jų artimuosius, bet ir už gydytojus bei slaugytojus, kad jie visomis išgalėmis padėtų ligoniams ir būtų dėmesingi jų patiriamiems išgyvenimams.

„Kėdainių mugės“ inf.

Viršelio nuotr.: Popiežius Pranciškus ragina žmones nenusisukti nuo sergančiųjų ir visomis išgalėmis jiems padėti. (Caritas.lt nuotr.)