Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktoriaus konkursą laimėjo net 39 metus įstaigai vadovavęs Rimantas Urbonavičius.

Penkerių metų kadencijos Dotnuvos pagrindinės mokyklos vadovo konkurse dalyvavo du pretendentai.

Konkursas įvyko 2023 m. rugsėjo 7 d.

Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, Darbo sutartis su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma ir jis priimamas į pareigas per 30 kalendorinių dienų penkerių metų kadencijai po to, kai bus gauta informacija iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, informuoja Kėdainių rajono savivaldybė.

Rugsėjo 28 d. Kėdainių rajono savivaldybėje turi įvykti konkursas Josvainių gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Šaltinis ir nuotr.: Kėdainių r. savivaldybė