Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą
Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkę
Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrę Pirmininkę
Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Generalinę Prokurorę

Atstovaudami Kėdainių krašto gyventojams, kurių daugiau nei pusė – 64,5 proc., tai yra 28 881 pilietis, – pilnai pasiskiepiję, norime atkreipti Jūsų dėmesį į faktą, kad nuo praėjusių metų, paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvoje dėl pasaulinės pandemijos išplitimo, Lietuvos Statistikos departamento turimais preliminariais duomenimis, Lietuvoje naudojamos vakcinos yra itin efektyvios, siekiant apsaugoti nuo SARS-CoV-2 infekcijos, hospitalizacijos dėl COVID-19 ir mirties nuo COVID-19.

Įvairių šaltinių teigimu, dėl Covid-19 ligos į gydymo įstaigas patenka daugiausia nepasiskiepiję arba nepilnai pasiskiepiję gyventojai. Šį faktą įtaigiausiai patvirtina ir didžioji dauguma šalies medikų, kurie kasdien grumiasi dėl šia liga užsikrėtusių pacientų sveikatos ir gyvybės.

Todėl esame susirūpinę tais kėdainiškiais bei Lietuvos gyventojais, kurie, rizikuodami savo sveikata ir gyvybe, atsisako skiepų, pasikliaudami vakcinų poveikį neigiančių ar jį demonizuojančių autoritetų nuomone.

Siekiame atkreipti Lietuvos aukščiausios valstybinės valdžios institucijų vadovų dėmesį į viešoje erdvėje skleidžiamą, tikrovės neatitinkančią bei klaidinančią informaciją, kuria įtakingi asmenys – nuo visuomenės veikėjų iki Seimo narių – manipuliuoja gyventojų emocijomis, darydami tiesioginį poveikį jų pasirinkimui ir galutiniam apsisprendimui dėl skiepijimosi nuo COVID-19 ligos.

Palaikome ir remiame gyventojų teisę į laisvą apsisprendimą dėl vakcinacijos. Tačiau taip pat esame įsitikinę, kad įgytu autoritetu visuomenėje piktnaudžiaujantys asmenys turėtų atsakyti už poveikį patikliems gyventojams, kurie patiria savo klaidingo sprendimo pasekmes, pasireiškiančias ilgalaikiais sveikatos sutrikimais ar netgi mirtimi.

Raginame pasinaudoti turimais Jūsų atstovaujamos institucijos galios svertais ir užkirsti kelią tam, kad abejotiną, mokslinėmis išvadomis nepagrįstą informaciją skleidžiantys asmenys būtų išaiškinti ir priversti prisiimti teisinę atsakomybę ne tik už moralinę žalą, bet ir už melagingas žinias bei daromą žalingą įtaką visuomenei.

Ragindami ir prašydami panaudoti visas įmanomas priemones pagal Jūsų institucijos kompetenciją, ypač atkreipiame Jūsų dėmesį į galimybę taikyti teisinio poveikio priemones už tikrovės apie COVID-19 ligą neatitinkančios informacijos, lemiančios vakcinacijos skepticizmą, skleidimą, įskaitant, bet neapsiribojant baudžiamosios ir/ar administracinės atsakomybės pagal galiojančius teisės aktus taikymą.

Suprasdami situacijos sudėtingumą ir kompleksiškumą bei atsižvelgdami į tai, jog dėl susiklosčiusios situacijos teisinės atsakomybės taikymas gali kelti tam tikrų sunkumų, tuo atveju, jeigu visuomenės nuomonę formuojantiems asmenims (visuomenės nuomonę formuojantiems, viešiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, politikams) pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą nėra galimybės taikyti teisinę atsakomybę, raginame Jūsų atstovaujamas institucijas bendradarbiauti ir inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įtvirtintų baudžiamąją ar administracinę atsakomybę asmenims, kurie viešai skelbia akivaizdžiai tikrovės neatitinkančią bei klaidinančią informaciją apie karantiną arba ekstremaliąją situaciją sukeliančias priežastis ir/ar jų eliminavimo būdus (šiuo atveju – COVID-19 ligą ir vakcinaciją) bei tokiu būdu prisideda prie žalos tiek visos visuomenės, tiek atskirų asmenų sveikatai, gyvybei bei iš to išplaukiančių neigiamų ekonominių padarinių valstybei, verslui ir kiekvienam Lietuvos gyventojui atskirai.

Manytina, jog teisinio reglamentavimo pakeitimas, įtvirtinant neabejotiną teisinę atsakomybę už viešai skelbiamą akivaizdžiai tikrovės neatitinkančią bei klaidinančią informaciją apie karantiną arba ekstremaliąją situaciją sukeliančias priežastis ir/ar jų eliminavimo būdus, pasitarnautų dvejopai: pirma, veiktų kaip prevencinė priemonė šiandien susiklosčiusioje situacijoje, antra, ateityje karantino arba ekstremalios situacijos akivaizdoje būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui, skelbiant tikrovės neatitinkančią informaciją, bei būtų užtikrintas teisinis apibrėžtumas šioje srityje.

Pagarbiai
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai:
Saulius Grinkevičius
Virginija Baltraitienė
Sandra Barzdienė
Jūratė Judickienė
Steponas Navajauskas
Virmantas Pikelis
Saulius Sinickis
Vilma Šnurevičiūtė