Skelbiama Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka naujoms darbo vietoms kurti 2017 m. Kėdainių rajono savivaldybės Surviliškio seniūnijos teritorijoje.

Darbo-birzaĮgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

– reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas, nurodytas Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus patvirtintame ir darbo biržos interneto svetainėje paskelbtame remiamų profesijų, įgyvendinant VUI projektus, sąraše: medienos apdorojimo įrenginio operatoriaus ir sluoksniotosios medienos preso operatoriaus.

– reikalavimai atitinka VUI projektų atrankos paskelbimo dieną darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;

– reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Seminaras darbdaviams Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais organizuojamas 2017 m. sausio 18 d. 10 val. Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyriuje adresu J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai, 118 kab.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. vasario 8 d.

Paraiškų teikimo vieta – Kauno teritorinės darbo biržos Kėdainių skyrius, adresas J. Basanavičiaus g. 18, Kėdainiai, 201 kab.

Informacija teikiama tel. 8 347 57608, atsakinga vyr. specialistė Vida Čiplienė.

Panašios naujienos