Vienintelis išrinktojo mero V. Tamulio pasiūlymas – nupirkti naują traktorių

Kėdainių rajono tarybai svarstant svarbiausius metinius dokumentus – biudžetą bei strateginės veiklos planą, sulaukta nemažai pasiūlymų, tačiau itin mažai siūlymų sulaukta iš būsimosios kadencijos Tarybos narių. Naujuoju rajono vadovu išrinktas miesto seniūnas Valentinas Tamulis įstengė pateikti tik vieną siūlymą – miesto seniūnijai nupirkti naują traktorių. Jis teigė, kad šis traktorius reikalingas vietoje praėjusiais metais daug taisyto. Tačiau kiek kainavo remonto darbai, pasakyti negalėjo. Tuo tarpu išrinktojo mero V. Tamulio vardu pavadinto rinkimų komiteto ideologė Nijolė Naujokienė jau pradėjo sielotis, kad biudžete trūks pinigų. Tiesa! Gausiai prieš rinkimus žarstytiems pažadams įgyvendinti jų neabejotinai trūks!

„Šiandien galime pasidžiaugti tik dėl vieno – kad Taryba priėmė puikiai subalansuotą 2019-ųjų metų biudžetą. Tačiau mane liūdina kitas, itin svarbus dalykas – naujai išrinktų tarybos narių požiūris į Kėdainių rajono ateitį. Nepaisant to, kad išrinktus Tarybos narius svarstant rajono biudžetą kvietėme aktyviai dalyvauti ir teikti pasiūlymus, kaip dar būtų galima pagerinti kraštiečių gyvenimo kokybę, jie buvo labai pasyvūs. O išrinktasis meras V. Tamulis tesugebėjo pranešti, kad seniūnijai reikia įsigyti traktorių. Regis, su juo bus važiuojama Kėdainių rajono ateities vizijos ieškoti“, – teigė Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius.

Nuo viešųjų erdvių iki žvyrkelių

Skirti 10 tūkst. eurų Šlapaberžės koplytstulpio remontui, įsteigti stacionarią vaikų ir jaunimo stovyklą Pajieslyje, o savivaldybės veiklos žiniasklaidoje viešinimui vietoje 29 tūkst. eurų skirti 24,6 tūkst. Tai keli pasiūlymai, kuriuos svarstant strateginį Kėdainių rajono savivaldybės veiklos planą 2020–2021 metams teikė rajono politikai.

Pasak Kėdainių rajono mero Sauliaus Grinkevičiaus, Taryba priėmė puikiai subalansuotą 2019-ųjų metų biudžetą, tačiau pasigedo konstruktyvių pasiūlymų iš artimiausius ketverius metus rajoną valdysiančių politikų.

Taip pat pritarta vienos mokyklų stadiono rekonstrukcijai atseikėti 50 tūkst. eurų, o Šviesiosios gimnazijos pastato remontą pradėti ne 2021 metais, o jau kitąmet.

Metais paankstinti eilės rajono švietimo įstaigų stadionų rekonstrukcijos projektų rengimą, 50 tūkst. eurų skirti Babėnų karjero prieigų sutvarkymui, jas paverčiant rekreacine zona, Pergalės gatvės remontui skirti 100 tūkst. eurų daugiau.

Patį „brangiausią“ pasiūlymą pateikė tarybos narys Algimantas Kižauskas. Jis siūlė žvyrkelių atstatymui numatytą 100 tūkst. eurų sumą padvigubinti, kaimo vieškelių tvarkymui skiriant 200 tūkst. eurų.

Prašydama palaikyti šių siūlymą, tarybos narė Adelė Štelmokienė pareiškė, jog tai būtų tarsi kompensacija ūkininkams, kuriems ženkliai padidėjo žemės mokestis.

Į šią repliką suskubo sureaguoti rajono meras S. Grinkevičius, paaiškinęs, jog mokesčio niekas nedidino, netgi buvo sumažintas koeficientas, o jis padidėjo dėl pačių ūkininkų veiksmų. Padaugėjus pirkimo – pardavimo sandorių skaičiui, žemės vertė Kėdainių rajone pakilo.

„Prisiminkime, kad mes, savivaldybė, sumažinome koeficientą nuo 1,5 iki 0,75 šiais metais. Todėl reikia labai teisingai formuluoti, neklaidinant žmonių, nes jie ima galvoti, jog mes esame „blogiečiai“, keliame mokesčius“, – akcentavo savivaldybės vadovas S. Grinkevičius.

Seniūno užgaida – naujas traktorius

Naujuoju rajono vadovu išrinktas miesto seniūnas Valentinas Tamulis įstengė pateikti tik vieną siūlymą – seniūnijai nupirkti naują traktorių.

Tarybos narys Virmantas Pikelis patikslino, jog šis siūlymas prieš jungtinių komitetų posėdį buvo gautas ne raštu, bet telefonu ir jame trūko informacijos.

„Komiteto nariams kilo šiek tiek klausimų. Jūs sakėte, kad naujas traktorius reikalingas vietoje pernai daug taisyto, brangiai kainavusio remonto. Komiteto nariai nori patikslinti – kokio senumo „tas taisytas“ ir kokia suma išleista jo remontui“, – klausė V. Pikelis.

Šiandien galime pasidžiaugti tik dėl vieno – kad Taryba priėmė puikiai subalansuotą 2019-ųjų metų biudžetą. Tačiau mane liūdina kitas, itin svarbus dalykas – naujai išrinktų tarybos narių požiūris į Kėdainių rajono ateitį. Nepaisant to, kad išrinktus Tarybos narius svarstant rajono biudžetą kvietėme aktyviai dalyvauti ir teikti pasiūlymus, kaip dar būtų galima pagerinti kraštiečių gyvenimo kokybę, jie buvo labai pasyvūs. O išrinktasis meras V. Tamulis tesugebėjo pranešti, kad seniūnijai reikia įsigyti traktorių. Regis, su juo bus važiuojama Kėdainių rajono ateities vizijos ieškoti.

Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius

Miesto seniūnas į klausimą neatsakė, tačiau kalbėjo apie priekabą su keltuvu, kuriai tampyti reikalingas traktorius.

„Norėčiau priminti, kad mūsų tarybos sprendimais miesto seniūnijai buvo skirta per metus 500 tūkst. eurų daugiau, lyginant pagal senas sąmatas. Kada V. Tamulis tapo miesto seniūnu, buvo įsteigti 4 nauji etatai. Taigi, buvo sudarytos visos sąlygos seniūnijai dirbti efektyviai, gerai ir kokybiškai. Deja, ne visą laiką taip buvo“, – kalbėjo rajono meras S. Grinkevičius.

Jis palygino, jog kitoms, kaimiškoms seniūnijoms ir jų vadovams tenka kur kas rimtesni iššūkiai – tvarkyti teritorijas savo jėgomis bei turimais resursais. O mieste aplinką tvarko – kasa sniegą, šluoja ir valo gatves bei šienauja žolę – viešuosius pirkimus laimėjusios bendrovės. Tad šiems darbams miesto seniūnijai tikrai nereikia skirti savo darbuotojų.

„Šiai seniūnijai buvome sudarę išskirtines sąlygas, kad miestas būtų tvarkomas ir prižiūrimas. Dėl to kiti, kaimiškų seniūnijų seniūnai net pykdavo, kad darbą turėjo organizuoti patys su turimais darbuotojais ar pašalpų gavėjais, ką padaryti nėra taip lengva, tačiau ir jie sėkmingai tvarkėsi“, – reziumavo Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius.

Aikštės rekonstrukciją stabdo Kelių direkcijos nerangumas

Daugiausia neaiškumų kilo svarstant siūlymą paankstinti Laisvės aikštės Krakių miestelyje rekonstrukciją. Ar tai pavyks padaryti, išspręsti ne vienerius metus neišsprendžiamą problemą, rajono meras S. Grinkevičius nesiryžo prognozuoti. Pasak rajono vadovo, problema ta, jog turtas priklauso dviem institucijoms: gatvės – Kelių direkcijai, o šaligatviai bei aplinkui esančios erdvės – rajono savivaldybei.

„Mes savo darbus padarėme, sutvarkėme visus žemės reikalus. Laukiame, kol tai padarys Kelių direkcija, tačiau jie nesitvarko, o priversti jų – nelabai įmanoma. Man nesuprantama, kaip šis projektas bus vykdomas ateityje, jeigu Kelių direkcija prie jo neprisidės savo lėšomis“, – kalbėjo S. Grinkevičius.

Pasak rajono mero, viena priežasčių gali būti ta, jog Kelių direkcijos atstovai pamatė, jog Krakių miestelio aikštės rekonstrukcijai tektų skirti nemažą sumą iš šios institucijos biudžeto, o to daryti nenorima.

Sulaukus prašymo patikslinti priežastis, dėl kurių Kelių direkcija neskiria finansavimo Krakių miesteliui, S. Grinkevičius patikslino manantis, jog, ko gero, manoma, kad šalyje esama svarbesnių projektų, todėl skirti lėšų neskubama.

„Dar kartą pakartosiu – savivaldybė padarė viską, ką buvome sutarę. Kelių direkcija nepadarė“, – reziumavo rajono vadovas.

Kur V. Tamulis suras 15 mln. eurų ?

Diskutuojant apie ateityje numatytus kelių remonto darbus, sulaukta emocingo Babėnų kvartalo bendruomenės atstovo pasisakymo. Žmogus skundėsi, kad čia esama nemažai neasfaltuotų gatvių, dėl ko gyventojai priversti kvėpuoti dulkėmis, kęsti kitus nepatogumus.

Rajono meras S. Grinkevičius tikino – lėšų kelių remontui yra tiek, kiek jų yra, o darbai laukia ne tik Babėnuose, bet ir kitose rajono vietose.

„Šiuo metu gatvių ir šaligatvių tvarkymui reikia mažiausiai 15 mln. eurų. Kuo skiriasi Babėnai nuo kitų vietų? Per šiuos 3–4 metus, kol aš esu meras ir dirba ši taryba, mes skyrėme tiek pinigų, kiek per visus nepriklausomybės metus nebuvo skirta. Tai jūs tai įvertinkite. Jūs nesate išskirtiniai, esama ir daugiau vietovių, kur tos pačios bėdos, kur gatvės neasfaltuotos, dulkės, kur žmonės skundžiasi lygiai taip pat, kaip ir jūs. Mes jūsų rajoną jau tvarkome ir tai sistemiškai darome nuo 2014 metų pabaigos“, – kalbėjo rajono vadovas.

Prisiminus rinkiminius miesto seniūno V. Tamulio pažadus asfaltu nukloti visas miesto ir pagrindines kaimiškų vietovių gatves, rajono meras paskaičiavo, kad tam reikės nei daug, nei mažai – 15 mln. eurų. Deja, realybė tokia, kad viso rajono kelių taisymui per metus skiriama kiek mažiau nei vienas milijonas eurų.

„Jeigu jūs pasakysite, kur tuos 15 mln. eurų gauti? V. Tamulis, žinau, siūlo (asfaltuoti visas miesto ir pagrindines kaimo vietovių gatves – red.). Pažiūrėsime, kai jis taps meru, kaip jis tuos 15 mln. ras ir kaip jis labai greitai visą Babėnų kvartalą išasfaltuos.

Pinigų yra tiek, kiek jų yra. Biudžetą tvirtiname tokį, kokį dabar jį turime. Kelių priežiūrai, visam rajonui yra skiriama 900 tūkst. eurų“, – akcentavo S. Grinkevičius.

Nepradėjus darbo jau skundžiamasi pinigų trūkumu

Panašu, jog dar nepradėjus dirbti naujosios kadencijos rajono savivaldybės valdantieji jau ieško pasiteisinimų, kodėl nebus vykdomi žmonėms jų duoti pažadai.

Panašu, jog dar nepradėjus dirbti naujosios kadencijos rajono savivaldybės valdantieji jau ieško pasiteisinimų, kodėl nebus vykdomi žmonėms prieš rinkimus jų dalinti pažadai. Tai, jog ko gero ieškoma pasiteisinimų, galima spręsti iš V. Tamulio vardu pavadinto rinkimų komiteto ideologės, tarybos narės Nijolės Naujokienės pasisakymo. Moteris sielojosi, jog trūks pinigų, tačiau konstruktyvių siūlymų nepateikė.

Nes pažadėta iš tiesų daug – pradedant nemokamu viešuoju transportu vaikams ir senoliams, visuotiniu rajono kelių asfaltavimu, modernaus sveikatinimo ir pagalbos centro atsiradimu, visų vaikų darželių renovavimu, visų gimnazijų kabinetų atnaujinimu bei kitais grandioziniais darbais.

Tai, jog, ko gero, ieškoma pasiteisinimų, galima spręsti iš V. Tamulio vardu pavadinto rinkimų komiteto ideologės, tarybos narės Nijolės Naujokienės pasisakymo. Moteris sielojosi, jog trūks pinigų, tačiau konstruktyvių siūlymų nepateikė.

„Analizuojant strateginį planą, aš matau vieną, kitą esminę problemą. Įvairių projektų kofinansavimas, kuris numatytas 2020-2021 metams, yra labai išaugęs ir akivaizdu, jog savivaldybei reikės ženkliai didesnės dalies, ženkliai daugiau prisidėti prie šių projektų.

Manau, kad tai padaryti bus pakankamai sunku, nes nėra iš kur šitų pinigų paimti, o skolintis – taip pat negalima“, – kalbėjo politikė bei prognozavo, jog ateityje gali laukti nemažai finansinių sunkumų.

Rajono meras S. Grinkevičius atkirto, jog strateginės veiklos planas buvo ruošiamas ilgai, prie jo projekto dirbo patyrę rajono savivaldybės specialistai.

„Man keistai skamba ponios N. Naujokienės pasisakymas dar nepradėjus dirbti, kad jau pinigų trūksta. Kai mes keturis metus dirbome ir tų problemų nebuvo. Ar jūs iš manęs girdėjote pasakymų, jog nėra pinigų?“, – kalbėjo rajono vadovas.

Tęsdamas mintį S. Grinkevičius prisiminė, jog sugebėta padaryti tai, kad startuotų nauji projektai ir programos, kurių nebuvo iki šiol. Tai žvyrkelių dangų atstatymas, švietimo įstaigų kiemų tvarkymas, kam buvo skirta šimtai tūkstančių eurų.

„Man atrodo, kad reikia dirbti ir nedejuoti. Kūrybingai dirbti. Turite 4 metus parodyti, kokie kūrybingi ir strategiški esate. Aš galvoju, kad čia nėra ko verkti, reikia tik dirbti“, – naujos kadencijos rajono valdžiai palinkėjo S. Grinkevičius.

Panašios naujienos

5 Responses

 1. Dzonytis

  Baikit mere nervuotis ir trugdysi dirbti naujai tarybai ir būsimam merui. Jūsų kadenciją baigęs uzleksi kabinetą bei miestą tikram jo savininkui.. Jie turi 4metus darbui. Netrugdyk dirbti..

  Atsakyti
 2. Deja

  Prieš rašant komentarus labai naudinga pasimokyti lietuvių kalbos rašybos taisyklių.

  Atsakyti
  • Jūratė

   Tai jau tikrai. Beje, Tamulis nėra miesto savininkas. 😀 Vaje, kokia nesąmonė buvo pasakyta.

   Atsakyti
 3. Vita

  Taigi redaktorius purva pylė ir pils. Kaip toks šiukšlė dar tokiose pareigose sėdi..

  Atsakyti

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.