Krašto žinios

Kviečia šauliai

Kėdainių Povilo Lukšio šaulių 205-oji kuopa ieško apie 10 jaunųjų šaulių lankyti būrelį nuo rugsėjo pirmosios Kėdainių kuopoje. Reikalavimai: nuo 11 iki 18 metų, besimokantys mokykloje, pavyzdingi, be žalin...