Kasmet Liepos 6-ąją su meile ir pasididžiavimu širdyse minime pirmojo Lietuvą suvienijusio kunigaikščio Mindaugo karūnavimo dieną, tapusią Valstybės švente.

Te nueitas ilgas, vingiuotas, bet prasmingas valstybingumo kelias kiekvienam iš mūsų mena didingą šalies praeitį. Te dabarties ir ateities pažangios Lietuvos ir garbingų Kėdainių vardas visam pasauliui skleidžia gerą žinią apie mūsų darbštumą, kūrybiškumą, istorijos tradicijų ir valstybės puoselėjimą.

Te skambantys Tautiškos giesmės žodžiai savo šviesa ir tiesa stiprina mumyse pilietinę santarvę, vienybę ir galybę.

Su mūsų Valstybės švente, mielieji!

Saulius Grinkevičius,
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys,
kadenciją baigęs, pirmasis tiesiogiai išrinktas rajono meras

Panašios naujienos