2023 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) priėmė sprendimą blokuoti 53 IP adresus, kuriais sudaroma galimybė žiūrėti Lietuvos Respublikoje draudžiamas transliuoti pagrindines Kremliaus propagandos televizijos programas.

2023 m. rugsėjo 7–12 d. LRTK atliko stebėseną, kurios metu buvo nustatyta, kad jos sprendimais blokuotos interneto svetainės yra prieinamos Lietuvos vartotojams pagal atitinkamus IP adresus. Interneto svetainėse atsisiuntus televizijos programų sąrašus buvo galima matyti tiesiogiai rodomas įvairias televizijos programas tarp jų ir televizijos programas, kurioms taikomos Europos Sąjungos Tarybos patvirtintos ribojamosios priemonės (sankcijos).

Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant ir vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos reglamentais, taikančiais ribojamąsias priemones dėl dezinformacijos ir propagandos skleidimo prieš Europos Sąjungą ir jos valstybes nares. Pagal juos ūkio subjektams draudžiama transliuoti arba sudaryti palankesnes sąlygas transliuoti juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų, įtrauktų į reglamentų prieduose išdėstytą sąrašą, teikiamą turinį arba kitaip prisidėti prie tokios transliacijos jį perduodant ar platinant bet kokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, kabeliniu, palydoviniu ryšiu, IP-TV, interneto paslaugų teikėjams, dalijimosi vaizdo medžiaga internetu platformomis ar taikomosiomis programomis.

Pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymą LRTK užtikrina tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, kai jos susijusios su radijo ir televizijos programų transliavimu, retransliavimu ar platinimu internete, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų, dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikėjų veikla.

Analogiškus sprendimus LRTK yra priėmusi š. m. kovo 8 d., gegužės 10 d. ir birželio 21 d.

Europos Sąjungos Tarybos priimtuose reglamentuose nurodyti šie subjektai, kuriems taikomos tokios ribojamosios priemonės:

          RT – „Russia Today“ anglų kalba

          RT – „Russia Today“ JK

          RT – „Russia Today“ Vokietija

          RT – „Russia Today“ Prancūzija

          RT – „Russia Today“ ispanų kalba

          „Sputnik“

          „Rossiya RTR“ / „RTR Planeta“

          „Rossiya 24“ / „Russia 24“

          „TV Centre International“

          „NTV / NTV Mir“

          „Rossiya 1“

          „ REN TV“

          „Pervyi Kanal“

Kadangi draudžiamos platinti televizijos programos perduodamos naudojant interneto ryšį, darytina išvada, kad interneto paslaugų teikėjai prisideda prie draudžiamų platinti televizijos programų transliacijos. Todėl jie privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad įtrauktas į reglamentų sąrašą turinys nebūtų pasiekiamas.

Todėl LRTK priėmė sprendimą nurodyti viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams panaikinti galimybę pasiekti nurodytus 53 IP adresus, kuriais pasiekiamos  televizijos programos, kurioms taikomos Europos Sąjungos Tarybos patvirtintos ribojamosios priemonės (sankcijos).

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos inf.

Panašios naujienos