Ketvirtadienį Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos bibliotekoje pagerbti kūrybinio rašymo konkurso „Namų ir atminties kertėse snaudžiančios istorijos“ dalyviai.

„Pasirodo, šitiek daug žmonių yra aplink mus, mokančių gražiai kalbėti, rašyti, o tai reiškia, ir mokančių mąstyti gražia kalba. Dėl to labai didžiuojuosi tuo, kad esu čia, tarp jūsų. Gal iš tikro reikia grįžti namo, prie pradžių pradžios?“ – jaudinančiais žodžiais į gausiai susirinkusius žmones kreipėsi konkurso dalyvė, Šėtos krašto šviesuolė Antanida Likšienė.

Iš tiesų, daugelis šventės dalyvių neslėpė, kad konkurso tema pažadino, įkvėpė, prikėlė atmintyje (ar vaizduotėje…) snaudusias istorijas, išsiliejusias eilėmis ar proza. 30 dalyvių iš Kėdainių ir kitų šalies kampelių atsiuntė savo kūrybinius darbus, kiekvienas jų – unikalus, vertingas, nuoširdus, turintis savo balsą ir dvasią.

„Žmonės pateikė įvairių atsiminimų apie savo šeimą, savo kraštą. Tai ypatinga vertybė. Gal tai paskatins kuo daugiau žmonių rašyti atsiminimus, kol dar gyvi jų liudininkai, kol dar gyva mūsų pačių atmintis? Tai istorija, ir ne tik patiems autoriams, bet ir mums visiems“, – sakė vertinimo komisijos narė Zita Zokaitytė.

Visi renginyje dalyvavę autoriai turėjo galimybę perskaityti savo konkursinį darbą. Jiems įteiktos padėkos, simbolinės dovanos, gėlės.

Literatus ir gausiai susirinkusius svečius sveikino bibliotekos direktorė Virginija Grigorjevienė, pasidžiaugusi, kad tokių prasmingų kūrinių klausomės ypatingu, bibliotekininkų ir krašto bendruomenę sutelkiančiu laiku – minėdami Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, taip pat Aukštaitijos metus.

Laimėtojais išrinkti: III vieta – Rima Atkucevičienė, už eilėraštį „Tie kambariai“, III vieta – Rimantė Šilkaitienė, už atsiminimų esė „Dar kartą po Anciškio balas“, II vieta – Zita Stašinskienė, prisiminimai „Senos siuvamosios mašinos pasakojimas“, I vieta – Antanida Likšienė, prisiminimai „Mano skrynelės lobiai“.

Šventinę nuotaiką kūrė Kėdainių muzikos mokyklos jaunieji muzikantai: lumzdeliais grojo Andrėja ir Tautvydė, o Ema ir Dijus Gabrielius – lumzdeliu ir birbyne (akompanavo mokytoja Vaida Prušinskienė, mokinius ruošė Genutė Gusiniauskienė). Skambią muzikinę dovaną įteikė ir Senojo Kėdainių Trečiojo amžiaus universiteto vokalinis moterų ansamblis „Šerkšnė“, vadovaujamas Linos Karpienės. Daug kas salėje dainavo ir lingavo drauge, skambant gerai žinomoms dainoms.

Vokalinis moterų ansamblis „Šerkšnė“. (Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos nuotr.)

Salę papuošė Labūnavos padalinio bibliotekininkės, technologijų mokytojos Elvyros Skeivienės darbai.

Dėkojame pagrindiniam konkurso rėmėjui – Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvui ir jo direktoriui Rimvydui Rasčiauskui, skyrusiam 150, 100 ir 50 Eur vertės dovanų čekius laimėtojams. Taip pat „Sasha baldams“, krautuvėlei „RAGAUK“, tautodailininkei Mildai Skipariūtei-Verkauskienei.

Taip pat dėkojame konkursinių darbų vertinimo komisijos narėms: Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Astai Kunevičienei, poetei, literatei, žurnalistei Zitai Zokaitytei, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistei kalbos tvarkytojai, Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyriaus pirmininkei Rūtai Švedienei, Kėdainių kalbų mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, lietuvių kalbos mokytojai ekspertei Daliai Kasteckaitei, bibliotekininkei Irminai Pryvalovai.

Tikimės, kad konkurso tikslai – paskatinti domėtis savo šeimos ir krašto praeitimi, suburti rašančius žmones, išgirsti jų istorijas ir jausmus, visa tai perteikti platesniam skaitytojų ratui, bus pasiekti. Geriausi, konkurso nuostatus atitinkantys, darbai gegužę bus paskelbti bibliotekos interneto svetainėje www.kedainiai.rvb.lt, nugalėtojų darbai – naujienų portale „Kėdainių mugė“ (www.muge.eu). Visi konkurso dalyvių kūriniai saugomi bibliotekos kraštotyros fonde.

Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos