Trečiadienio rytą būrys kraštiečių Kėdainių geležinkelio stotyje pasitiko traukiniu „Vilnius–Klaipėda“ keliavusius Lietuvos skautus, kurie atvežė Betliejaus taikos ugnį, įžiebtą Kristaus gimimo vietoje. Ši šventa ugnis kasmet iš Betliejaus vežama į skirtingas šalis, tam, kad ji Kūčių vakarą pasiektų ir sušildytų kuo daugiau žmonių, paliestų ligų, vienišumo ar įvairių kitų negandų, ir įkvėptų visiems daugiau vilties.

Kaip ir kasmet su grupe skautų pasitikti Betliejaus taikos ugnies į geležinkelio stotį atvykusi Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos skautų vadovė, Panevėžio krašto Aukštaitijos tunto tuntininkė Ilona Dauderienė pasakojo, kad šiemet į Betliejų parsivežti ten įžiebtos taikos ugnies lapkričio 18 d. vyko Austrijos skautė Sara, kuri visus metus globojo ukrainietę mergaitę. Taikos ugnis buvo parvežta į Austriją, o iš ten pasklido po įvairias Europos šalis.

Lietuvos skautai šią ugnelę perėmę iš Lenkijos skautų, vežė per visą Lietuvą, o tuomet perdavė ugnelę Latvijos skautams, šie ją veš iki Estijos.

Tai daugelį metų vykstanti akcija, kuri vienija skirtingų šalių gyventojus. Šiemet jos šūkis – „Dovanok šviesą – dovanok viltį“.

„Ukrainos įvykių fone Betliejaus taikos ugnies dalinimo akcija įgyja naują prasmę. Suvokiame, kaip labai reikia taikos, vienybės, nuoširdžios bendrystės. Šiuo laikotarpiu ypač turi būti išryškintas bendruomeniškumas ir šeimos vertybės. Visiems palinkėčiau būti solidariems, vienas kitam pagelbėti, sustiprinti, paguosti, suteikti daugiau šviesos, padrąsinti eiti į priekį, o ne sėdėti kažkur užsidarius ir dejuoti, kad griūna pasaulis. Esame savotiškoje duobėje, iš kurios išlipsime, jei turėsime daugiau vilties, pasitikėjimo Viešpačiu, jei daugiau matysime ne vien save, bet ir aplink esančius žmones.

Kai tampame atmestini bendruomenėje, kai tampame svetimi šeimose, daug kas sugriūna, išnyksta vertybės, todėl linkiu, kad bendruomenės būtų stipresnės, o šeimos darnesnės“, – teigė Betliejaus taikos ugnies sutikti atvykęs Kėdainių dekanato dekanas, kun. Norbertas Martinkus.

Pasklis ne vien po Kėdainių rajoną

„Šiandien aš su Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos skautais Betliejaus taikos ugnį pirmiausia nuvešime į rajono savivaldybę, po to į ligoninę, Švietimo pagalbos tarnybą, Surviliškio pagrindinę mokyklą, kur su visais dalinsimės ne tik šia šventa ugnele, bet ir bendra malda. Kitomis dienomis keliausime į kaimyninį Panevėžio rajoną. Betliejaus taikos ugnį nuvešime į Krekenavos mažąją baziliką, gimnaziją, slaugos namus, seniūnijas. Aplankysime ir Upytę, perduodami po žiburėlį mokyklai, seniūnijai, amatų centrui, misiją užbaigsime Upytės bažnyčioje. Žinome, kad žmonės mūsų laukia, nes nori parsinešti šią ugnelę į savo namus ir Kūčių vakarą praleisti jos šviesoje.

Mes tikimės, kad Kristaus šviesa ir ramybė pasklis kiekvienoje šeimoje, nes dabar visi esame išsibarstę, bijome apkabinti vienas kitą, įsigali atšiaurumas, nebelieka tos bendrystės, kokia būdavo anksčiau.

Pirmiausia reikia taikos ir ramybės savyje, tada bus lengviau bendrauti su aplinkiniais. Visiems linkiu Dievo artumo kiekvieno mūsų gyvenime“, – linki Surviliškio V. Svirskio pagrindinės mokyklos skautų vadovė, Panevėžio krašto Aukštaitijos tunto tuntininkė Ilona Dauderienė.

Ugnelė šildys ir mokyklinukų širdeles

„Kasmet ateinu sutikti atvežamos Betliejaus taikos ugnelės, kurią visada nunešu ir į mokyklą-darželį „Obelėlėlė“, kur vaikai jos labai laukia, domisi, iš kur ji atkeliavo.

Adventas yra toks gražus metas, kai laukiame užgimsiančio Kristaus. Mes su vaikais tuo laikotarpiu kalbamės, kas yra Betliejus, kokia esminė Kalėdų reikšmė, kad laukiant šios šventės reikia daryti gerus darbus, vieni kitų atsiprašyti, susitaikyti, tai proga visiems tapti geresniais“, – sako m/d „Obelėlė“ tikybos mokytoja Genė Sereikienė.

Kėdainių geležinkelio stotyje iš skautų Betliejaus taikos ugnį perėmė ir Šėtos gimnazijos atstovai bei keli miestelėnai.

Dalyvavusieji sutiktuvėse išreiškė viltį, kad šis iš rankų į rankas perduodamas taikos, vienybės ir brolybės simbolis visus sutaikys ir suteiks kiekvieno širdžiai taip reikalingos ramybės.

Jei ir jūs norėtumėte turėti tokį žiburėlį savo namuose, darbovietėse ar bendruomenėse, galite bet kurią dieną iki Kūčių atvykti į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos raštinę, kur galėsite prisidegti savo žvakelę nuo Betliejaus taikos ugnies.

Panašios naujienos