Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. AD-1-772 „Dėl atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2015 metais konkurso“, skelbia atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2015 m. konkursą.

IMG_5704Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo erdvių projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybių savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Prioritetas teikiamas projektams parengtiems atsižvelgiant į Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-3 redakcija).

Konkursui paraiškas gali teikti teikėjai, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti kaip viešieji juridiniai asmenys, kurių teikiamo projekto tikslai ir veiklos atitinka Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše ir Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcijoje išvardytus principus (http://www.jrd.lt/atviras-darbas-su-jaunimu).

Nustatytos formos paraiškos (1 originalas ir 1 kopija) priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 721 kab. iki 2015 m. liepos 15 d. 16 val. Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Audronė Stadalnykienė, tel. (8 347) 69 576, el. p. audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt.

Konkurso tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite www.kedainiai.lt/Sritys/Jaunimas/Finansavimo galimybės

Kėdainių rajono savivaldybės informacija