Saulėtą šeštadienio pavakarę Tiskūnuose, Trijų kampų parke vyko neeilinė šventė – „Mūsų kaimas – mūsų gimtieji namai“, skirta Tiskūnų kaimo įkūrimo 100-mečiui. Ta proga Tiskūnų kaimo bendruomenei ir būriui svečių buvo pristatyta Jono Jucevičiaus knyga „Žalesio ir Alkupio lygumoje“. Susirinkusius linksmino Kėdainių kultūros centro Tiskūnų skyriaus folkloro ansamblis „Žalasys“, „Daumantų muzikantai“, šio kaimo gyventoja solistė Aistė Bugaitė, jaunimo grupė „Zygga“, o naktišokiai tęsėsi su Daiva ir Vytautu Danauskais.

Atvertas socialinių paslaugų ir verslo centras

„Šiemet mums dviguba šventė, nes Tiskūnų bendruomenė užbaigė projektą – atidarėme Tiskūnų bendruomenės socialinių paslaugų ir verslo centrą. Rekonstruotame name patalpos pritaikytos verslui, vietos bendruomenės socialiniams poreikiams. Patalpose įsikūrė Senjorų dienos centras, kirpykla, skalbykla, pirtis. Veikia Vaikų dienos centras, biblioteka. Bus vietos ir kultūros renginiams,“ – teigė Tiskūnų bendruomenės pirmininkė Vida Vansevičienė, pasidžiaugusi, jog Tiskūnai mini tokį gražų jubiliejų – 100 metų.

Šventės metu šiame centre veikė Tiskūnų kaimo žmonių, garsinančių šį kraštą, darbų paroda. Surengta Vidos Vansevičienės bei Virginijos Urbonavičienės mezginių paroda, Džeiranos Urbonienės siuvinėtų paveikslų paroda bei Audronės Rudienės tapybos paroda.

Kaimas, kuriame gyventi gera

Šiuo metu Tiskūnuose gyvena 470 žmonių, iš kurių 67 yra bendruomenės nariai. Bendruomenę kaskart papildo vis nauji nariai, nes pastebi, kad susitelkus yra įdomesnis gyvenimas, o šios bendruomenės pirmininkė V. Vansevičienė yra didelė savo kaimo patriotė. Jos teigimu, Tiskūnai yra kaimas, kuriame gyventi gera.

,,Mūsų kaimas yra jaunas, mes juo labai didžiuojamės. Žmonės čia tvarkingi, darbštūs, neturi didelių problemų. Turėčiau nusilenkti ūkininkams, kurie visada, reikalui esant, padeda. Nuoširdžiausiai jiems dėkoju. Turėdami naujas patalpas, šauniai dirbame su Vaikų dienos centru, turime puikias mokytojas, užimtumas tikrai yra didelis – labai stengiamės dėl savo kaimo“, – šiltų padėkos žodžių negailėjo V. Vansevičienė.

Pagerbti ir pasveikinti

Šventės metu buvo pagerbta seniausia kaimo gyventoja – Antanina Supronienė, kuriai greitai sukaks 90 metų. Taip pat pagerbta Tiskūnus Lietuvoje garsinanti Laimutė Žukauskienė – jurginų augintoja, auginanti 690 jurginų rūšių.

Pagrindinė šventės rėmėja – socialinės apsaugos ir darbo ministerija, labai daug prisidėjo UAB ,,Daumantai LT“ ir jos direktorius Saulius Grinkevičius. Kiti rėmėjai yra šio krašto ūkininkai.

Šventėje dalyvavę Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 207 pėstininkų kuopos kariai pristatė turimą ginkluotę bei supažindino renginio dalyvius su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgomis, vaišino kareiviška koše.

Kėdainių rajono policijos bendruomenės pareigūnai demonstravo policijos ginkluotę, o atsakius į jų pateiktą klausimą, buvo galima laimėti suvenyrą. Kaimo gyventojai taip pat surengė įvairių lauko žaidimų. Šventės metu veikė įvairios pramogos vaikams.

Knygą pristatė istorijos mokytojas

Šventės metu Jono Jucevičiaus knygą ,,Žalesio ir Alkupio lygumoje“ pristatė istorijos mokytojas Vaidas Grišinas, mokytojavęs Tiskūnų Juozo Urbšio pagrindinėje mokykloje. ,,Ši knyga –kraštotyrinio pobūdžio, joje visi tiskūniečiai atras save, savo gimines, savo artimuosius bei protėvius. Didžiausias dėmesys knygoje skiriamas tam šimtmečiui, kai Lietuvos valstybė išdalino savanoriams, mažažemiams ir bežemiams dvaro žemes, ir taip prasidėjo dabartinis Tiskūnų kaimas.

Knygoje atsispindi tiskūniečių kasdienybė: kaip jie kūrėsi, kaip gyveno, kaip jiems sekėsi. Labai gerai atsispindi tas laikotarpis, kai iš pradžių jiems buvo labai sunku, bet praėjo pirmas, antras dešimtmetis, – žiūrėk, jie prasigyveno. Tiskūniečių asmenybių neišskirčiau, unikalu, jog jie buvo paprasti žmonės, o iš turtingesnių buvo viena šeimyna. Tiskūnų apylinkėse galima ieškoti ir žymių asmenybių – galima paminėti Juozą Urbšį, Česlovą Milošą.

Po antrojo pasaulinio karo, prasidėjus kolektyvizacijai, Tiskūnų kaimas padidėjo, nes, panaikinus kai kuriuos kaimus ir vienkiemius, labai daug gyventojų perkelta į Tiskūnus, tuometinį seniūnijos centrą. Pokario metais buvo vienaip, o vėliau aplink Tiskūnų gyvenvietę susiformavo ,,Pakeltos velėnos“ kolūkis. Knygoje aprašyta ir gyventojų kasdienybė, kokie daiktai buvo jų namuose. Ketvirto dešimtmečio pabaigoje kai kurie gyventojai įsigijo radijo imtuvą“, – trumpai su knyga supažindino istorijos mokytojas.

Jurginų karalienė – L. Žukauskienė

18 metų Tiskūnuose gyvenanti Laimutė Žukauskienė pasakojo, jog išėjusi į pensiją norėjo turėti savo kiemą, pabėgti nuo miesto triukšmo, todėl ir apsigyveno Tiskūnuose.

Gyvendama mieste turėjo sodą, kuriame visada augo kelių rūšių jurginai. Šio savo pomėgio moteris neapleido ir atsikrausčiusi į Tiskūnus, o auginamų gėlių skaičius vis didėjo.

„Taip išaugo iki kelių šimtų rūšių. Atsivežiau juos iš Olandijos, Latvijos, iš draugų, pažįstamų. Daugumą jurginų pirkau. Pernai turėjau daugiau nei 750 rūšių, o šiemet – šimtu mažiau“, – sakė gėlininkė.

L. Žukauskienė prisipažino, kad jėgos senka, jau tiek nebepavyksta išauginti. Be to, moteris augina galybę vardinių pelargonijų: „Visos gėlės gražios. Mano pavasaris prasideda nuo tulpių ir baigiasi jurginais. Vasarą mano darbas – daržas, žiemą užsiimu skiautiniais. O ką veikti be darbo?“ – teigė darbšti moteris.

Pasveikino ir parėmė

Tarp svečių, atvykusių pasveikinti tiskūniečių, buvo rajono savivaldybės tarybos narė Sandra Barzdienė, kuri yra ir Šėtos bendruomenės pirmininkė.

,,Džiugu, kad tokie kaimai organizuoja šventes, kviečia visus susiburti, pabūti. O tos bendrystės, ypač po karantino, manau, labai reikia, todėl smagu, kad žmonės turi galimybę susitikti.

Tiskūnų bendruomenės centras ir kultūros centro Tiskūnų skyrius suplanavęs labai daug veiklų. Smagu, kad ir liberalų frakcija ,,Kėdainių krašto žmogui“ prisidėjo finansiškai – pervedėme vieną tūkstantį eurų ir parėmėme Tiskūnų bendruomenės centrą, džiaugiamės, kad galėjome nors šiek tiek prisidėti prie bendruomenės gerovės. Tiskūnų bendruomenė labai aktyvi, pritraukia daug jaunimo, sutvarkė pastatą, kuris, ko gero, dabar nepuoštų miestelio. Kaip bendruomenių pirmininkės, mes dažnai bendraujame su Vida: – pasidžiaugiame, kai sekasi, ar pasidaliname rūpesčiais. Juk mūsų problemos tos pačios, taip pat su Vietos veiklos grupe organizuojame bendras veiklas“, – pasakojo S. Barzdienė.

A. Raicevičienės nuotraukos

Titulinė nuotrauka: Šimtą metų Tiskūnų bendruomenė šventė su muzika, pristatė parodas ir bendruomenės socialinių paslaugų ir verslo centrą.

Panašios naujienos