UAB „Kėdainių vandenys” skelbia apie atliktus geriamojo vandens tyrimus keliuose Kėdainių rajono kaimuose.

Vasario 20-tą dieną įmonė informavo, kad atliko pakartotinus geriamojo vandens tyrimus Ažytėnų, Lipliūnų, Paežerių k. ir Lančiūnavos mstl. pas vartotojus ir nustatė, jog geriamas vanduo neviršija nustatytų normų ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“.

Tačiau ne tokia gera situacija rasta Pelutavos kaime.

„Pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamentu, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus laboratorija atliko geriamojo vandens tyrimus ir nustatė, kad Pelutavos kaime pas vartotoją pastato vidaus vandentiekyje iš čiaupo paimtame mėginyje kultivuojamų mikroorganizmų skaičius yra su nebūdingais pokyčiais.

Vandenyje esančių kultivuojamų mikroorganizmų skaičius yra priskiriamas prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jis yra kontroliuojamas, kad būtų galima rasti geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius.

UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti. Artimiausiu metu bus paimti pakartotiniai mėginiai. Apie vykdomų tyrimų eigą ir geriamojo vandens kokybę informuosime atskirais pranešimais”, – informuoja įmonė.

Vasario 15-tą dieną Pajieslio kaime pas vartotoją vidaus pastate iš čiaupo paimtuose mėginiuose buvo nustatytas
geriamojo vandens drumstumas 31 NTU, kai HN24:2023 leidžia 4 NTU.

Įmonės teigimu, vandenyje esantis drumstumas yra priskiriami prie indikatorinių rodiklių, kurie tiesiogiai
nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. Jis yra kontroliuojami, kad būtų galima rasti
geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimo pažymius. UAB „Kėdainių vandenys“ imasi visų įmanomų veiksmų, reikalingų nustatyti šio rodiklio atsiradimo priežastis ir veiksmų šio parametro vertei atkurti.

Apie atliekamus tyrimus ir jų rezultatus įmonė skelbia savo internetiniame tinklalapyje.

Pagal UAB „Kėdainių vandenys” inf.