Spalio 22 d. vykusiame Ateities ekonomikos DNR Investicijų komiteto posėdyje aptartos trys vertinimui pateiktos koncepcijos – visos jos nukreiptos į šalies mokslo potencialo stiprinimą. Viena jų – kėdainiečių, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC).

Grįstą inovacijomis

LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas, pristatydamas „Tvarių žaliosios bioekonomikos inovacijų kūrimo ir vertinimo infrastruktūra“ koncepciją, sakė, jog numatytomis veiklomis siekiama užtikrinti žaliosios bioekonomikos inovacijomis grįstą šalies augimą.

Anot jo, mums būtina kurti mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kuri yra reikalinga žaliosios bioekonomikos produktų ir technologijų kūrimui, ir užtikrinti spartesnę žaliosios bioekonomikos plėtrą.

Turi didelius išteklius

Koncepcijos vystytojų teigimu, Lietuva turi didelį biologinių išteklių potencialą, o tikslingas ir tvarus jų naudojimas galėtų ženkliai prisidėti prie šalies ekonomikos augimo, kartu užtikrinant gamtinės aplinkos išsaugojimą bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai.

Naujų investicijų dėka bus atnaujinta mokslinė infrastruktūra, skirta žaliosios bioekonomikos inovacijų kūrimui Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre. Numatytos investicijos sudarys sąlygas doktorantų mokslininkų kompetencijos kėlimui ir dalyvavimui tarptautiniuose bei nacionaliniuose mokslo projektuose.

Įgyvendinus koncepciją bus sukurtos palankios sąlygos naujų inovatyvių žemės ūkio mokslo srities produktų ir technologijų kūrimui. Tai itin aktualu šalies ūkininkams, kurie jau dabar įvardija, kad be šių investicijų būtų pasmerkti pralaimėti tarptautinę konkurencinę kovą.

Apie Ateities ekonomikos DNR ir Investicijų komitetą

Ateities ekonomikos DNR plane išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis – žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika.

DNR plano įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant plane numatytus veiksmus planuojama investuoti iš viso 5,8 mlrd. eurų.

Nuotr. LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas.

Pagal LAMMC inf.