Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad vykdant valstybinį maudyklų monitoringą, iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus gauti 2020 m. liepos 29 d. vandens tyrimai.

Laboratorijos duomenimis, Ašarėnos upės tvenkinio Pelėdnagiuose vandens tarša žarnyno lazdelėmis (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml ir žarniniais enterokokais (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, neviršijo Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ normatyvų.

Šį kartą pagal grafiką atliktas vienos maudymosi vietos monitoringas. Visų aštuoniolikos Kėdainių rajono maudymosi vietų vandens ir pakrančių smėlio tyrimai bus atliekami 2020 m. rugpjūčio 10 d.