Nijolė Naujokienė įrodinėja, esanti kompetentingiausia ir dėl to negalinti dirbti eiline Švietimo ir kultūros komiteto nare rajono savivaldybės taryboje. Eilinį kartą besiveržusi pirmininkauti komiteto posėdžiui, jį sugriovė.

Skirtingai tą patį LR vidaus reikalų ministerijos (VRM) raštą traktuojančios Švietimo ir kultūros komiteto narių grupės – dauguma ir mažuma – negali dirbti komitete.

Nuomonės išsiskiria

Trys iš penkių komiteto narių – Saulius Grinkevičius, Adelė Štelmokienė ir Steponas Navajauskas, prieš tris mėnesius atstatydinę buvusią komiteto pirmininkę Nijolę Naujokienę, nesulaukia iš mero naujo pirmininko kandidatūros teikimo.

N. Naujokienė, ištikimai palaikoma Gitanos Kaupienės, tvirtina: Aš esu teisėta komiteto pirmininkė ir šitą posėdį šiandien vesiu aš!”

Pasitraukė liberalai

Šią savaitę Švietimo ir kultūros komiteto posėdis po nė 20 minučių netrukusių debatų vėl nutrūko. Liberalai S. Grinkevičius ir S. Navajauskas iš posėdžio pasitraukė, nesutikę su N. Naujokienės savivale.

„Kaip pažymėta VRM rašte, <…> tai nereiškia, kad komiteto pirmininkas negali būti atstatydintas, tiek pačiam išreiškiant valią, tiek komiteto nariams nusprendus, kad jis yra netinkamas pareigoms“, – komiteto narius su teisininkų išaiškinimu supažindino S. Grinkevičius.

Pasak S. Grinkevičiaus, argumentai dėl N. Naujokienės  netinkamumo  eiti Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkės pareigas buvo išsakyti ją atstatydinant bei ne kartą vėliau.

Komitetas turi teisę atstatydinti

„Atsižvelgiant į tai, kad mero teikimu komiteto pirmininką skiria komiteto nariai, teisę atstatydinti pirmininką taip pat turi komiteto nariai. Šitie du punktai konstatuoja, kad mūsų, t. y. komiteto narių daugumos, sprendimas buvo teisėtas “, –  teisininkų išaiškinimą paviešino S. Grinkevičius.

„Pakartosiu: aš, Saulius Grinkevičius, nepasitikiu N. Naujokienės nei kompetencija, nei geranoriškumu, – sakė prie Švietimo ir kultūros komiteto, valdantiesiems įvykdžius reglamento reformas, prisijungęs tarybos narys. – Paskutinis pavyzdys – per rajono biudžeto tvirtinimą iš ponios Naujokienės neišgirdau nė žodžio dėl švietimo darbuotojų atlyginimų užtikrinimo ne dešimčiai su puse mėnesių, bet visiems kalendoriniams metams. Tai rodo, kad esate abejinga švietimo bendruomenei.“

S. Grinkevičiui pakartojus, jog N. Naujokienė yra netinkama dirbti šio komiteto pirmininke, N. Naujokienė išvardijo savo kompetencijas, patirtį ir pareiškė, jog jos kompetencija esanti stipresnė nei bet kurio kito.

Siūlė dar kartą

N. Naujokienei deklaruojant, kad jos atstatydinimas neteisėtas ir dėl to, kad ji tame posėdyje nedalyvavusi, neva atstatydinta ji „už akių“, S. Grinkevičius pasiūlė įtraukti pirmininko klausimą į darbotvarkę dar kartą ir balsuoti.

Tačiau ir su šiuo kompromisiniu pasiūlymu N. Naujokienė nesutiko.

Pasitraukė ir „valstietė“

Išsakiusi savo nuomonę, kad N. Naujokienė, jei tikrai nuoširdžiai norėtų dirbti rajono švietimo ir kultūros labui, puikiausiai tai galėtų daryti ir nebūdama komiteto pirmininke, iš komiteto posėdžio pasitraukė ir „valstietė“ A. Štelmokienė. O tai, kad pasikeitus politinių jėgų pusiausvyrai pasikeičia ir komitetų pirmininkai, pasak jos, yra įprasta praktika.

Nelikus kvorumo, neįvyko ir komiteto posėdis.

Buldozeris važiuoja

Vėl iš N. Naujokienės prisijungimo prie nuotoliniu būdu vykstančio posėdžio vietos, jai paliepus buvo įjunginėjami ir išjunginėjami komiteto narių mikrofonai. Tokios nepagarbos kolegoms tarybos nariams nėra nė viename komitete, nors ir kokios aršios diskusijos juose bevyktų.

(Ne)darbas Švietimo ir kultūros komitete netenkina nei Kėdainių liberalų, nei „valstiečių“. N. Naujokienės elgesys, sugriaunantis ne pirmą komiteto posėdį, gali privesti prie to, kad iširs ir pats komitetas.