Vasario pabaigoje vyksiančiame rajono tarybos posėdyje bus svarstomas vienas krašto bendruomenei itin jautrus mokyklų pervarkos klausimas. Pernai pasikeitus rajono valdžiai vėl imamasi reorganizacijų, neva, taip geriau bus krašto bendruomenei.

Nuo rugsėjo, jeigu taryba pritars, bus imamasi rajono mokyklų struktūros pokyčių. Pernai tyliai uždarytas J. Paukštelio pagrindinės mokyklos Tiskūnų skyrius, o šiemet keisis dar trijų mokyklų statusas.

Keičiamas sprendimas

Artimiausiame rajono tarybos posėdyje bus keičiamas Kėdainių rajono savivaldybės 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. 135 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“.

Kaip rašoma sprendimo projekte, jo esmė – Švietimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl tikslo savivaldybėms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo“ nustatė savivaldybėms, kurioms 2020 m. skiriamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, šį tikslą – racionaliau panaudoti turimus išteklius, užtikrinant savivaldybių mokyklų ugdymo kokybę ir prieinamumą. Todėl, pasak „Kėdainių mugės“ šaltinio, mūsų rajone be planuojamos švietimo įstaigų tinklo pertvarkos šį tikslą įgyvendinti sudėtinga.

Į metų pabaigą

Pagal savivaldybės mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkymų 2016–2020 metų planą, kuris realiai apims tik trečiąjį šių metų ketvirtį, o ne visus ketverius metus, nauji pokyčiai kol kas palies keletą rajono mokyklų.

Po reorganizacijos dalis darbuotojų liks dirbti, taip išsaugant kompetencijas ir užtikrinant darbų tęstinumą, tačiau nieko nerašoma, kas nutiks su tais, kurie liks be darbo arba kaip bus sutvarkytas mokinių pavežėjimo į mokyklas klausimas.

Nebeliks pilno skyriaus

Naujoji pertvarka pirmiausia palies tris rajono pakraščiuose esančias mokyklas – Josvainių gimnazijos Pernaravos ir Skaistgirių skyrius bei Truskavos pagrindinę mokyklą.

Kadangi nuo rugsėjo visame rajone pagrindiniame ugdyme atsisakoma jungtinių klasių, todėl keisis Pernaravos skyriaus struktūra.

Šiuo metu Pernaravos skyriuje mokosi 37 moksleiviai, iš kurių penkiolika pradinukų. Nuo rugsėjo 1-osios čia nebeliks penktų–aštuntų klasių mokinių. Jungtines klases lanko trys penktokai, du šeštokai, šeši septintokai, trys aštuntokai. Naujaisiais mokslo metais šie mokiniai papildys kitas rajono gimnazijas. Tuo tarpu priešmokyklinukai ir pradinukai toliau liks mokytis Pernaravos skyriuje.

Dalis liks be darbo?

„Kėdainių mugės“ duomenimis, Pernaravos skyriuje devyniolika pedagogų dirba 7,73 etatu. Aptarnaujantis personalas užima 14,25 etato. Iš bendro pedagogų skaičiaus penki yra pensinio amžiaus.

Dalis mokytojų jau ir dabar dirba Josvainių ir Krakių M. Katkaus gimnazijose. Prognozuojama, kad penki pedagogai gali netekti darbo, nes, įgyvendinus pertvarką, ne visiems bus išpręstas darbo vietos klausimas.

Mokys priešmokyklinukus

Nuo rugsėjo 1-osios Josvainių gimnazijos Skaistgirių skyriuje nebebus vykdoma pradinio ugdymo programa, tai reiškia, kad čia nebeliks pradinukų. Šiame skyriuje mokysis tik priešmokyklinukai.
Šiais mokslo metais čia vienoje jungtinėje klasėje mokėsi šeši visų pradinių klasių pradinukai. Su jais dirba du mokytojai, iš kurių nuo ateinančio rugsėjo liks vienas. Prasidėjus naujiems mokslo metams Skaistgirių pradinukai bus pavežami į Josvainių gimnaziją.

Prijungs prie gimnazijos

Vykdant planuojamą mokyklų tinklo pertvarką Truskavos pagrindinė mokykla bus prijungta prie Šėtos gimnazijos ir taps pagrindinio ugdymo skyriumi, kur mokysis pirmokai–dešimtokai.

Šiuo metu Truskavos pagrindinėje mokykloje mokosi 76 mokiniai. Yra 29,94 etatai, iš jų 12,09 mokytojų etatų.

Ši mokykla yra mažiausia pagrindinė mokykla rajone, kur ugdymas jau vyksta jungtinėse klasėse. Dirbančių mokytojų skaičius priklausys nuo klasių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais.

Kaina nebepakeliama?

Kaip teigiama sprendimo projekte, mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatytas mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybei pakeliamą kainą.

Kas yra protinga ir pakeliama kaina? Pasirodo, tai – ugdymo ir mokymo teikimas pilnose, ne jungtinėse klasėse, moderniose erdvėse, puikioje emocinėje aplinkoje. Tad klausimas, kas nutiks su laisvomis buvusių mokyklų patalpomis, kol kas lieka atviras.

Šiek tiek statistikos

Šiais mokslo metais Kėdainių rajone mokosi 5 268 mokiniai. Bendrojo ugdymo mokyklose dirba 574 pedagogai, iš jų – 445 mokytojai.

Vieno mokinio išlaikymas atsieina 2 428 Eur per metus. Iš Mokymo lėšų (valstybės savivaldybėms skiriama mokymo lėšų suma, apskaičiuojama pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 dieną) tai sudaro 1 557 Eur/m., aplinkos lėšos – 871 Eur/m.
Mokytojams darbo užmokestis mokamas iš Mokymo lėšų.

Kiek ieško darbo?

Švietimo skyriaus registre darbo ieško šešiolika pedagogų.

Užimtumo tarnybos Kėdainių skyriaus duomenimis, mūsų rajone pedagoginio darbo pageidauja 23 žmonės. Iš jų – po penkis anglų kalbos ir pradinių klasių, po keturis – kūno kultūros ir socialinius pedagogus, po vieną – lietuvių ir vokiečių kalbų, istorijos, dailės, tikybos ir spec. pedagogą.

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.