Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad iki vasario 15 d. privaloma pateikti mokesčio už aplinkos teršimą ar išgautus valstybinius gamtos išteklius deklaracijas per 2021 m. mokestinį laikotarpį.

Su deklaracijose taikomais tarifais galima susipažinti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme.
Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai nustatomi pagal Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą vartotojų kainų indeksą. Jis apskaičiuojamas įvertinus kainų pokytį neindeksuotu laikotarpiu ir, pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 darbo dienų skelbiamas Aplinkos apsaugos departamento svetainėje.

„Tarifams pasikeitus, svarbu žinoti, kad deklaruojant mokesčius už aplinkos teršimą per 2021 m. taikomi šie indeksavimo koeficientai: iš mobiliųjų taršos šaltinių – 1,138; iš stacionariųjų taršos šaltinių – 1,138; gaminių ir pakuočių atliekomis, sąvartyne šalinamomis atliekomis – 1,138“, – sako Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento direktorius Gintas Markevičius.

Mokesčiai už gamtos išteklius

Pažymima, kad, deklaruojant 2021 m. išgautus valstybinius gamtos išteklius, taikomi šie indeksavimo koeficientai: vanduo ir kitos naudingosios iškasenos, šviesios durpės (eksportuotos), kitos durpės (ketvirčiais: I ketv. – 1,116; II ketv. – 1,144; III ketv. – 1,163; IV ketv. – 1,210); medžiojamieji gyvūnai, metams – 1,681.

Jei kyla klausimų dėl aplinkosauginių mokesčių ir norite pasikonsultuoti, kreipkitės į Aplinkos apsaugos departamento Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento darbuotojus.

AAD informacija ir nuotr.

Panašios naujienos