Minint Kauno arkivyskupijos globėjo – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais, kaip ir kasmet, skyrė apdovanojimus grupei tikinčiųjų bendruomenės narių. Tarp apdovanotųjų – ir keli kėdainiečiai. Jiems įteikti Šiluvos Dievo Motinos medaliai, kurie yra aukščiausias arkivyskupijos garbės ženklas.

Kaip informavo Kauno arkivyskupijos kurija, Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo apdovanoti:

Kunigas Norbertas MARTINKUS – už rūpestingai eitas Kėdainių dekano pareigas, rūpestį gyvąja Bažnyčia bei savo kunigiškojo pašaukimo nuoširdų liudijimą;

Augustė BALSEVIČIŪTĖ – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos gyvenimą, savanorystę ir vadovavimą Carito jaunimo grupei, atvirumą bei jautrumą aplinkinių poreikiams ir rodomas iniciatyvas, pastangas, puoselėjant parapijos bendruomenę;

Viltara ir Rimantas DŪDOS – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos veiklą, savanorystę Kėdainių dekanato Šeimos centre, dalyvavimą, rengiant jaunas šeimas santuokos sakramentui, nuoširdžią globą ir rūpestį jaunomis šeimomis, kantrybę ir nuolankumą, ugdant jaunąją kartą bei gyvą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Rimvydas ir Kornelija JUODŽIAI – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos veiklą, savanorystę Kėdainių dekanato Šeimos centre, dalyvavimą, rengiant jaunas šeimas santuokos sakramentui, už gyvą tikėjimo liudijimą, uolumą ir paprastumą kasdieniniame gyvenime;

Naidas KUODIS – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių Šv. Juozapo parapijos veiklą, savanorystę, iniciatyvumą, organizuojant parapijos renginius, rūpestį silpnaisiais, uolumą ir gyvą tikėjimo liudijimą;

Genovaitė MATUSEVIČIENĖ – už įkvepiantį vadovavimą Kėdainių Šv. Jurgio parapijos Motinų maldoje judėjimui, pasiaukojantį jaunimo rengimą krikščioniškiems sakramentams, pagalbą parapijos reikaluose bei nuoširdų krikščioniškojo gyvenimo liudijimą.

Parengta pagal Kauno arkivyskupijos kurijos inf.