Minint Kauno arkivyskupijos globėjo – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas savo dekretais, kaip ir kasmet, skyrė apdovanojimus grupei tikinčiųjų bendruomenės narių. Tarp apdovanotųjų – ir Kėdainių rajono gyventojai. Jiems įteikti Šiluvos Dievo Motinos medaliai, kurie yra aukščiausias arkivyskupijos garbės ženklas.

Kaip informavo Kauno arkivyskupijos kurija, Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo apdovanoti:

Erika MARKOVA – už aktyvų įsitraukimą į Josvainių Visų Šventųjų parapijos veiklą ir aktyvų tikinčiųjų bendruomenės palaikymą bei solidarumą nuolankiai liudijant savo tikėjimą darbais;

Petras ŽADEIKA – už įsitraukimą į Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos veiklą, aktyvų Bažnyčios rėmimą bei nuoširdžiai atliekamą zakristijono tarnystę ir gyvą tikėjimo liudijimą.

Viena iš apdovanotųjų – Josvainių socialinio ir ugdymo centro direktorė Erika Markova.

Parengta pagal Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos inf.

Tomo Jundulo nuotr.

Panašios naujienos