Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras (SJMC), vykdydamas projektą „Jaunimas renkasi“, rugsėjo 15 d. surengė tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitikimą „Atvirojo darbo su jaunimu aktualijos kaimyninėse savivaldybėse“.

Kėdainių SJMC surengto tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitikimo dalyviai.

Jaunimas renkasi bendradarbiavimą

Projekto vadovė Jūratė Vaitonienė, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja, teigė, jog vienas iš projekto uždavinių – dalintis patirtimi su kitomis atvirosiomis jaunimo erdvėmis (AJE) darbo kokybės, planavimo ir veiklos klausimais.

Projekto dalyviai sako: „Jaunimas renkasi bendradarbiavimą“. Todėl atvirosios jaunimo erdvės veikla plečiama įvairiapusiško bendradarbiavimo aspektu: įgalinant dalyvius geriau pažinti save bei dalintis patirtimi. Kartu su atvirojo darbo su jaunimu specialistų taikomomis psichohigienos priemonėmis organizuojami Kėdainių rajone ir gretimose savivaldybėse veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių ir jaunimo centrų (Kaune, Radviliškyje) darbuotojų susitikimai su jaunimo politiką formuojančiais ir koordinuojančiais savivaldybės atstovais.

Kėdainių SJMC surengto tarpinstitucinio bendradarbiavimo susitikimo dalyviai.

Dalyvavo susitikime

Susitikime dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė Justina Koriznaitė, Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkė Eglė Marija Kavaliauskienė bei narė Sandra Barzdienė, Kėdainių rajono atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojai iš Kėdainių SJMC, Pelėdnagių, Josvainių, Krakių, taip pat Jaunimo savanoriškos tarnybos savanoriai Kamilė Valenčiūtė ir Airidas Dužinskas, dirbantys Kėdainių SJMC atvirojoje jaunimo erdvėje.

Į susitikimą atvyko Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro atvirojo jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ darbuotojai, Kėdainių SJMC direktorė Irina Jančiukienė bei Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja Jūratė Vaitonienė.

Veikia šešios atvirosios jaunimo erdvės

Kėdainių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė Justina Koriznaitė pristatė atvirojo darbo su jaunimu aktualijas Kėdainių rajone. Ji informavo, jog regione veikia 6 atvirosios jaunimo erdvės: Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, Kėdainių profesinio rengimo centre, Krakių kultūros centre, Šėtos kultūros centro Pagirių skyriuje, Josvainių kultūros centre bei Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyriuje. Tačiau Kėdainiai yra vienas iš nedaugelio rajonų Lietuvoje, kuriame iki šiol nėra nė vieno atvirojo jaunimo centro.

Kėdainių rajono savivaldybės biudžete jaunimo politikos įgyvendinimo priemonėms 2021 m. skirta 49 000 Eur, iš kurių atvirųjų jaunimo erdvių veiklai šiais metais skirta 8 tūkst. Eur, už juos buvo finansuoti 5 jaunimo veiklos projektai.

Turime atsižvelgti į jaunimo poreikius

Susitikime dalyvavusi Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė Sandra Barzdienė pastebėjo, jog Jaunimo reikalų departamento pateiktose ataskaitose minima, kad Lietuvoje sparčiai daugėja jaunuolių, kurie nedalyvauja jokioje nevyriausybinių organizacijų veikloje, todėl, jos nuomone, atvirasis jaunimo centras Kėdainių jaunimui yra reikalingas. Juo labiau, kad renginio metu pateikti Radviliškio atvirojo jaunimo centro ,,Jaunimo erdvė“ darbuotojų gerosios patirties pavyzdžiai akivaizdžiai rodo, jog tokiose erdvėse 14-29 metų jaunuoliai turi puikias galimybes saugiam, turiningam ir įdomiam laisvalaikiui bei saviraiškai – tai būtų svarbu ir Kėdainiams.

,,Jaunimas – viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, tačiau iki šiol jam neskiriama pakankamai dėmesio, o atvirasis jaunimo centras galėtų būti viena iš priemonių jaunimui save realizuoti, spręsti iškilusias problemas, lavinti kūrybiškumą, susirasti bendraminčių. Jaunimas yra dabartis. Jis gyvena šiandien, čia ir dabar, turi savų poreikių, į kuriuos reikia atsižvelgti ir padėti juos realizuoti“, – savo nuomonę dėstė S. Barzdienė. 

„Jaunimas – viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, tačiau iki šiol jam neskiriama pakankamai dėmesio, o atvirasis jaunimo centras galėtų būti viena iš priemonių jaunimui save realizuoti“, – sakė S. Barzdienė

Jaunimo erdvė atvira jaunimui

Ramunė Ūsė, Kėdainių SJMC neformaliojo ugdymo organizatorė, paprašyta pristatyti atvirąją jaunimo erdvę, esančią Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, pasakojo, jog tai yra erdvė saugiam laisvalaikiui. Čia renkasi jaunimas nuo 14 iki 29 m.

,,Jau septinti metai esame čia. Dirbame, tobulėjame, vis ką nors nauja įsirengiame, visada laukiame naujų lankytojų. Išlaikome senuosius, džiaugiuosi, kad turime tokių, kurie lankosi šioje erdvėje nuo pat jos atidarymo. Būna, kad išvyksta, padirbėja kažkur, vėl sugrįžta. Labai džiaugiuosi, kad šiemet pas mus aktyviai renkasi jaunos mamos, būsimos mamos, būsimos auklės, pedagogės. Turime vaiko lavinimo ir priežiūros namuose programą (neformaliąją profesinę), kur du kartus per savaitę susirenka būrys mamyčių su vaikučiais nuo poros mėnesių iki kelerių metukų – labai šauniai vyksta toks neformalus ugdymas. Aktyviai naudojamės turimu inventoriumi, patalpomis, žaidimų stalais, pasigaminame užkandžių, turime įsirengę patalpą kino vakarams – penktadienį (rugsėjo 17 d.) startuojame su kino vakaru. Ateina ir Jaunimo skyriaus mokiniai: ir vyresni, ir jaunesni. Jaunos mamos atsiveda dar daugiau savo aplinkos žmonių – jaunesnius savo brolius, seseris, vaikus. Tokiu būdu pritraukiame naujų lankytojų, kuriems perduodame žinią apie save. Ypač populiarus mūsų pabėgimo kambarys – tai komandinio darbo ugdymo metodas. Norintys gali pabandyti rasti išėjimą iš jo – žinoma, visi randa, tik skirtingai užtrunka. Didžioji dauguma išeina su teigiamais įspūdžiais. O į mūsų sporto salytę renkasi jaunimas, ypač Kėdainių SJMC mokiniai, pasportuoti,“, – teigė R. Ūsė.

Laukia daugiau lankytojų

Komentuodama praėjusio trečiadienio susitikimą, R. Ūsė pasidžiaugė, jog į svečius atvyko Kėdainių SJMC partneriai – komanda iš Radviliškio, kurie turi atvirąjį jaunimo centrą Radviliškyje ir Šeduvoje. ,,Mums labai įdomu sužinoti, kaip veikia tokia įstaiga kitame rajone, su partneriais norisi pasidalinti savo gerąja patirtimi, galbūt kažką nauja sužinosime, o gal jiems galėsime įduoti kaip instrumentą, ką mes naudojame ir kaip mums sekasi“, – komentavo pašnekovė.

– O ko šiandien labiausiai jums trūksta ir apie ką dar svajojate? – klausiu atvirosios jaunimo erdvės neformaliojo ugdymo organizatorės.

,,Man visada norisi daugiau lankytojų. Nors, aišku, jų yra, bet jeigu iki 30 galima priimti, tai aš tiek ir noriu matyti. Tegu tik jie ateina kiekvieną vakarą, su visais norisi bendrauti. Po tokios ilgos pertraukos norisi daugiau bendravimo, neformalaus ugdymo ir vykdyti tikrąją mūsų misiją jaunimui – suteikti tokią erdvę, kurioje jie saugiai ir turiningai galėtų praleisti laisvalaikį. Kad neturėtų laiko užsiimti netinkama veikla. Tegul būna visi laimingi“, – linkėjo Ramunė.Šiose erdvėse, kuriose lankosi ir jaunos mamos su vaikučiais, puikios sąlygos neformaliam ugdymui

Diskutuota apie atvirojo darbo su jaunimu iššūkius

Diskusijoje ,,Ar Kėdainiams reikia atvirojo jaunimo centro?“ kalbėta apie atvirojo darbo su jaunimu iššūkius. Diskusijos metu nuskambėjo atvirųjų jaunimo erdvių darbo su jaunimu specialistų nusivylimas dėl jaunimo politikos formuotojų Kėdainiuose jau ne vienerius metus žarstomų nevykdomų pažadų. Kartu su svečiais iš Radviliškio susitikimo dalyviai įkvėpė vieni kitus imtis skubių veiksmų realizuojant atvirojo jaunimo centro idėją. Toks centras galbūt padėtų koordinuoti visų rajone esančių ir būsimų jaunimo erdvių veiklą, taip pat taptų ta vieta, kur bet kuris jaunas žmogus tiesiog gali būti savimi be išankstinių nuostatų ir etikečių.

,,Tęsiant Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro atvirosios jaunimo erdvės projekto „Jaunimas renkasi“ įgyvendinimą, susitikimo dalyviai spalio mėnesį planuoja aplankyti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro atvirąjį jaunimo centrą „Jaunimo erdvė“, – teigė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja Jūratė Vaitonienė.

Kėdainių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė Justina Koriznaitė pristatė atvirojo darbo su jaunimu aktualijas Kėdainių rajone.

Nori daugiau iniciatyvos iš jaunimo

Paklausta, ar jaunimas įvertina jiems skirtas erdves bei laiką, specialistų ar savanorių pastangas padėti, Kėdainių SJMC direktorė Irina Jančiukienė teigė, jog iš tiesų įdėta labai daug darbo, rengiant ir puoselėjant šias erdves bei kviečiant jaunimą čia susirinkti.

,,Norėtume daugiau iniciatyvos iš paties jaunimo. Turėtų bent ateiti ir pasižiūrėti, kaip gali praleisti laisvalaikį mūsų centre. Tai darbas su jaunimu, kurį puikiai atlieka mūsų centro specialistės – Ramunė, neformaliojo ugdymo organizatorė, ir Jūratė, kuri vadovauja šioms mūsų erdvėms. Jos iš tiesų turi patirties, kurią gali perteikti jaunimui. Ypač patarimo reikia tiems, kurie gyvenime dar neapsisprendę, ką jiems veikti ir ką daryti. Gal jiems kartais atrodo, kad geriau šlaistytis gatvėje ar užsiimti kažkokia veikla, kuri prie gero neveda. Aš manau, kad čia yra visos galimybės – pailsėti, pabūti savimi, pasikalbėti su specialistais ar žmonėmis, kuriais gali pasitikėti. Mes džiaugiamės turėdami tokią erdvę ir kviečiame visus jaunuolius čia praleisti savo laisvalaikį“, – kvietė jaunimą Kėdainių SJMC direktorė Irina Jančiukienė.

Atvirosios jaunimo erdvės (AJE)
Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą.
Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos tikslai:
1) sukurti sąlygas jaunimui dalyvauti atvirosios jaunimo erdvės veikloje, ypač siekiant įtraukti į ją mažiau galimybių turintį jaunimą ir neaktyvius jaunus žmones;
2) užtikrinti, kad atvirosiose jaunimo erdvėse organizuojama veikla atitiktų jaunų žmonių poreikius ir prisidėtų prie jauno žmogaus asmenybės tobulinimo, asmeninių ir socialinių kompetencijų ugdymo;
3) sukurti sąlygas, kad jauni žmonės būtų motyvuojami dalyvauti jų interesus atitinkančioje veikloje, skatinami tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius.
(LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas)

Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų
(LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas).
– 2021 m. I pusm. duomenimis jaunimas sudaro 18,42 proc. Kėdainių r. savivaldybės gyventojų.
– Jaunimo (16-29 m.) nedarbo lygis savivaldybėje – 14,8 proc. (2021 m. balandžio mėn.). Lietuvos vidurkis – 13,3 proc.
– Kėdainių r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7-10 klasėse ir gimnazijose mokosi 2519 mokinių (2021 m. rugsėjo 1 d.).

Kėdainiuose veikia:
– 11 jaunimo organizacijų, kurių veikla – švietimo, kultūros, politikos, sporto ir kitos sritys;
– 8 su jaunimu dirbančios organizacijos;
– 3 neformalios jaunimo grupės.

Raicevičienės ir Kėdainių SJMC nuotr.

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.