Asmuo gali būti surašęs testamentą ranka, tačiau iki mirties jo nepateikęs tvirtinti notarui. Toks testamentas vadinasi asmeniniu.  LR Civilinio kodekso 5.30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Asmeninis testamentas gali būti surašytas bet kokia kalba. Testamento sudarymo datos ir vietos nenurodymas daro testamentą negaliojantį tik tuo atveju, jeigu testamento sudarymo datos ir vietos negalima nustatyti kitais būdais arba jos nėra aiškios iš kitų aplinkybių. 

Asmeninis testamentas galioja, jeigu jis atitinka LR Civilinio kodekso 5.30 straipsnio 1 dalyje suformuluotą asmeninio testamento apibrėžimą ir yra tinkamai perduotas saugoti notarui, laikantis LR Civilinio kodekso 5.31 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, arba patvirtintas teismo ne vėliau kaip per vienerius metus po testatoriaus mirties.

Donata Slavinskaitė,
teisininkė, advokato padėjėja, mediatorė
Mob. tel: +370 672 26 990,
J. Basanavičiaus g. 47C, LT-57284 Kėdainiai