Pilnametis įpėdinis, disponuodamas savo civilinėmis teisėmis, turi teisę laisva valia nuspręsti, priimti atsiradusį palikimą ar jo atsisakyti. Jeigu įpėdinis yra nepilnametis, jo vardu veikia atstovas pagal įstatymą arba globėjas, kuris išreiškia nepilnamečio valią dėl palikimo atsisakymo ar nepriėmimo. Norint tiek priimti, tiek atsisakyti palikimo nepilnamečio vardu yra privalomas teismo leidimas. Pagal LR Civilinio kodekso 5.1 straipsnio 2 dalį įpėdiniams, priėmusiems palikimą, pereina pareiga atsakyti už palikėjo prievoles, todėl atsisakyti nepilnamečio vaiko vardu priimti palikimą leidžiama tik tada, kai paveldimo turto balansas yra neigiamas, t. y. mirusiojo skoliniai įsipareigojimai yra didesni už jo turėtą turtą.

Donata Slavinskaitė,
teisininkė, advokato padėjėja, mediatorė
Mob. tel: +370 672 26 990,
J. Basanavičiaus g. 47C, LT-57284 Kėdainiai