Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.7 straipsnis reglamentuoja nepilnamečių asmenų iki keturiolikos metų civilinį veiksnumą.

Nepilnamečiai asmenys iki keturiolikos metų turi teisę savarankiškai sudaryti smulkius buitinius sandorius, sandorius, susijusius su asmeninės naudos gavimu neatlygintinai, taip pat sandorius, susijusius su savo uždirbtų lėšų, atstovų pagal įstatymą ar kitų asmenų suteiktų lėšų panaudojimu, jeigu šiems sandoriams nėra nustatyta notarinė ar kita speciali forma. Tačiau visus sandorius, kuriems yra privaloma notarinė forma ar kita įstatymų imperatyviai nustatyta forma, už nepilnamečius iki keturiolikos metų asmenis jų vardu sudaro tėvai arba globėjai, kurie sudarydami ir vykdydami sandorius, privalo veikti išimtinai dėl nepilnamečio interesų. Pagal nepilnamečio asmens iki keturiolikos metų sutartines prievoles atsako jo atstovai pagal įstatymą.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepilnamečiai asmenys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų sandorius sudaro patys, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą. Sutikimo forma turi atitikti sudaromo sandorio formą. Sandoriai, sudaryti be atstovų pagal įstatymą sutikimo, galioja, jeigu tokį sutikimą atstovas pagal įstatymą duoda po sandorio sudarymo. Tai reiškia, kad asmuo nuo keturiolikos metų sandorius gali sudaryti pats, turėdamas tėvų sutikimą, įskaitant ir sandorius, kuriems yra privaloma notarinė forma. Taip pat nepilnamečiai asmenys nuo keturiolikos metų turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu, įgytu už šias pajamas, įgyvendinti autorių teises į savo kūrinius, išradimus, pramoninį dizainą, sudaryti smulkius buitinius sandorius. Šie asmenys pagal savo sutartines prievoles atsako patys.

Donata Slavinskaitė,
teisininkė, advokato padėjėja, mediatorė
Mob. tel: +370 672 26 990,
J. Basanavičiaus g. 47C,
LT-57284 Kėdainiai

Panašios naujienos