2020 m. spalio 1 d. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo“ bei vadovaujantis 2020 m. spalio 1 d. Bendrovės valdybos sprendimu patvirtinta tvarka, buvo nutarta akcininkams suteikti galimybę parduoti savo akcijas Bendrovei.

AKCIJŲ ĮSIGIJIMO (SUPIRKIMO) SĄLYGOS

Akcijų įsigijimo laikotarpis – 18 mėn.
Akcijų įsigijimo I-ojo periodo pradžia – 2020 m. spalio 5 d. (imtinai).
Akcijų įsigijimo I-ojo periodo pabaiga – 2021 m. sausio 4 d. (imtinai). Jeigu prireiks, gali būti skelbiami ir kiti etapai.
Akcijų įsigijimo kaina – 0,25 eurų už vieną akciją.

Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

KUR REIKĖTŲ KREIPTIS

Norėdami parduoti savo akcijas Bendrovei, akcijų įsigijimo periodo metu turėtumėte nuvykti į bet kurį Lietuvoje esantį Šiaulių banko skyrių ir pasirašyti akcijų pirkimo – pardavimo sutartį.

Pabrėžiame, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartys yra sudarinėjamos tik Šiaulių banko padaliniuose.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės el. pašto adresais:
violeta.bulyte@nordzucker.com arba jolita.james@nordzucker.com,
arba telefonu +370 652 40 193.