Vadovaujantis 2020 m. spalio 1 d. AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu „Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo“ bei 2021 m. sausio 5 d. Bendrovės valdybos sprendimu, yra paskelbtas II-asis savų akcijų įsigijimo etapas, kurio metu akcininkai gali parduoti savo akcijas Bendrovei.

AKCIJŲ SUPIRKIMO SĄLYGOS

Akcijų supirkimo II-ojo periodo pradžia – 2021 m. sausio 7 d. (imtinai).
Akcijų supirkimo II-ojo periodo pabaiga – 2021 m. balandžio 2 d. (imtinai).
Akcijų supirkimo kaina – 0,25 eurų už vieną akciją.

KUR REIKĖTŲ KREIPTIS

Norėdami parduoti savo akcijas Bendrovei, akcijų įsigijimo periodo metu turėtumėte nuvykti į bet kurį Lietuvoje esantį Šiaulių banko skyrių ir pasirašyti akcijų pirkimo – pardavimo sutartį.

Pabrėžiame, kad akcijų pirkimo-pardavimo sutartys yra sudaromos tik Šiaulių banko padaliniuose. Banke reikalinga išankstinė registracija, kurią galite atlikti paskambinę trumpuoju numeriu 1813 arba internetu: https://sb.lt/lt.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės el. pašto adresais:

violeta.bulyte@nordzucker.com arba jolita.james@nordzucker.com,

arba telefonu +370 652 40193.

Panašios naujienos