1. Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir mėgstama profesija

Pirmoji ir bene svariausia priežastis – įgysite vidurinį išsilavinimą ir profesiją sutaupydami laiką. Per trejus mokymosi metus mokiniai, baigusieji 10 klasių, mokosi ne tik savo pasirinktos specialybės, bet ir siekia įgyti vidurinį išsilavinimą. Kėdainių profesinio rengimo centro tikslas – paruošti ir aukštos kvalifi kacijos specialistus, ir išsilavinusius, darbo rinkoje labiausiai patrauklius darbuotojus.

Pauliui apsispręsti būti statybininku ir įgyti vidurinį išsilavinimą buvo lengva, nes jis nuo pat mažens svajojo apie šią profesiją ir norėjo kuo greičiau įžengti į darbo rinką. Jis dabar labai džiaugiasi ir yra įsitikinęs, kad priėmė teisingą sprendimą – po 10 klasės mokosi vidurinio
ugdymo dalykų ir profesijos, svajoja mokslus tęsti universitete.

2. Profesinės karjeros pradžia

Baigusieji profesinę mokyklą, pageidaujantys įstoti mokytis kolegijoje, universitete turi pranašumą – gauna papildomų balų, yra tvirtesni už savo bendramokslius, nes studijuoti ateina turėdami ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių bagažą. Profesinėje mokykloje mokiniai įgyja ir profesinių žinių, ir praktikos, todėl įstojus į aukštąją mokyklą studijuoti yra daug lengviau. Dauguma mokinių, baigusių Kėdainių profesinio rengimo centrą po 10 klasių teigia: „Svajoju apie studijas kolegijoje, universitete, tačiau norėjau kuo greičiau susipažinti su savo išsvajota profesija, „pasitikrinti“, ar teisingas mano apsisprendimas. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkau profesinę mokyklą po 10 klasės.“

Apklausų duomenimis, 70 procentų asmenų, baigusių Kėdainių
profesinio rengimo centrą, įsidarbina pagal įgytą profesiją.

3. Praktinis mokymas

Kėdainių profesinio rengimo centre 70 procentų mokymosi laiko skiriama praktiniam mokymui(si) ir praktikai, tad ilgai „kalti“ teorijos netenka. Didesnis pamokos laikas skiriamas atlikti praktines užduotis, įgyvendinti praktinius projektus, dirbti pačia naujausia, inovatyvia įranga, mokomaisiais stendais. Praktinis mokymas vyksta ir moderniose Kėdainių rajono, Kauno regiono verslo įmonėse. Mokiniams labiausiai patinka profesinio praktinio mokymo pamokos, nes savo rankomis gali prisiliesti prie pasirinktos profesijos paslapčių, praktiškai išbandyti pasirinktą profesiją. Centre mokiniai turi visas galimybes teorines žinias pritaikyti praktikoje.

4. Stipendija, bendrabutis, kompensuojamos kelionės išlaidos

Kiekvienas pažangiai profesinėje mokykloje besimokantis studentas gauna stipendiją. Stipendijos pervedamos į mokinių sąskaitas banke. Pagal poreikį mokiniams skiriama pašalpa, skatinami gerai besimokantys, aktyvūs mokiniai.

Kėdainių profesinio rengimo centro bendrabutyje gali apsigyventi iki 60 mokinių. Bendrabutis yra renovuotas, aprūpintas naujausiu inventoriumi, yra internetas, virtuvės, dušai. Patogi bendrabučio ir mokymo įstaigos infrastruktūra – galima greitai pasiekti miesto centrą, autobusų ir traukinių stotis.

Mokiniams, kurie negyvena Kėdainiuose ir kasdien važiuoja į pamokas atstumu iki 40 km mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, taip pat gyvenantiems bendrabutyje bei savaitgaliais pas tėvus vykstantiems mokiniams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuojamos kelionės išlaidos pagal pateiktus bilietus arba suteikiama nuolaida.

5. Praktika, stažuotės užsienio įmonėse

Mokiniams sudarytos sąlygos, galimybės vykti į stažuotes užsienyje pagal Erasmus+ programos tarptautinius projektus. Praėjusiais mokslo metais 3-4 savaičių stažuotėse Turkijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje dalyvavo 60 įvairių specialybių mokinių, o 2 mokiniai dalyvavo ilgalaikėje 3 mėn. stažuotėje Turkijos viešbutyje. 2020–2021 m. m. numatytos 66 mokinių stažuotės, praktika Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Maltos ir Turkijos geriausiose verslo įmonėse.

Kėdainių profesinio rengimo centras aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Užsienio įmonėse mokiniai perima naujausius mokymo(si) metodus, įgyja daug naujos patirties, patobulina užsienio kalbų, bendravimo, profesinius įgūdžius.

6. Nuoširdus ir draugiškas bendravimas

Viena iš svarbesnių įdomaus ir prasmingo mokymosi sąlygų – graži ir jauki aplinka, draugiškas mokytojų, mokinių ir vadovų tarpusavio bendravimas. Kasmet modernėja ir neatpažįstamai keičiasi Kėdainių profesinio rengimo centro vidaus erdvės, renovuotas pagrindinio mokomojo korpuso fasadas, bendrabutis. Baigę 10 klasių ir pradėję mokslus Kėdainių profesinio rengimo centre mokiniai labiausiai džiaugiasi draugiškais ir linkusiais padėti mokytojais, klasės vadovais, kitais centre dirbančiais žmonėmis.

7. Lengvatinės sąlygos įgyti B, C1, C, CE vairavimo kategorijas

Daugumos jaunų žmonių svajonė – kuo greičiau įgyti vairavimo pažymėjimą ir sėsti prie automobilio vairo. Populiariausia yra B vairavimo kategorija, kurią įgyti galima už kursus mokant mažesnį mokestį (priklausomai nuo pasirinktos specialybės).

Stojantieji po 10 klasės prašymus gali teikti iki rugpjūčio 7 d. Stojimas vyksta LamaBPO sistemoje https://profesinis.lamabpo.lt.


Kėdainių profesinio rengimo tarybos (kolegialaus valdymo organo) pirmininkė Jūratė Burlingienė

Panašios naujienos